Dzieła

21 Lis

Kant pozostawił po sobie wiele dzieł, związanych przede wszystkim z filozofią, oprócz tego jednak także z naukami społecznymi. Przeważnie dzieli się je na dwie grupy, a mianowicie dzieła przedkrytyczne, gdzie wyróżniane są dodatkowo trzy fazy twórczości oraz dzieła krytyczne, które tworzy od początku lat osiemdziesiątych wieku osiemnastego. Jego pierwsza praca,...
Read more »

Wpływy

21 Lis

Emmanuel Kant z pewnością zalicza się do wielkich filozofów, nic więc dziwnego, że posiadał ogromny wpływ na późniejszą filozofię zachodniej europy. Już za jego życia znajdowała ona odbicie w pracach innych myślicieli, między innymi Hegla. Po postulatach jego filozofii krytycznej nie sposób było już ujmować takie pojęcia jak istota, absolut...
Read more »

Etyka

21 Lis

Przed Kantem filozofia zajmowała się przede wszystkim udowodnieniem istnienia Boga oraz duszy, która jest nieśmiertelna i na tych podstawach chciała budować system powszechnie obowiązujących zasad etycznych. Żaden jednak z dowodów na istnienie bytu o charakterze transcendentalnym nie był odporny na fale krytyki. Nie ma bowiem możliwość wykazania, że idee takowe...
Read more »

Główne założenia

21 Lis

Każdy szanujący się filozof wprowadza nowe pojęcia do nauki. W tym przypadku Emmanuel Kant nie wyróżniał się zbytnio od swoich poprzedników, nowych pojęć tworzył bowiem bardzo dużo. Posiadało to jednak jak najbardziej uzasadnione podstawy – w celu przedstawienia swoich poglądów musiał opracować całkowicie nowy język filozoficzny, inaczej dokładne wyrażenie koncepcji...
Read more »

Filozofia

21 Lis

Kant poddawał wcześniejsze osiągnięcia filozofii bardzo dokładnemu przeglądowi i nie obawiał się stosowania w ich przypadku bardzo krytycznej oceny. Takowej podejście określał mianem idealizmu transcendentalnego albo krytycznego. Polegało to przede wszystkim na badaniu każdego, nawet najbardziej elementarnego warunku, który musi zostać spełniony, aby zaistniała możliwość przeprowadzenia badań w danym zakresie....
Read more »

Biografia

21 Lis

Emmanuel Kant przez całe swoje życie związany był z Królewcem (obecnie Kaliningradem, znajdującym się w obwodzie kaliningradzkim). Wychowywał się w rodzinie rzemieślników, jego ojciec, zarówno jak i matka posiadali mieszczańskie korzenie. Od samego dzieciństwa wychowywany był w wierze luterańskiej i takie też otrzymał wykształcenie. W roku 1740 miejsce ma ważny...
Read more »

Emmanuel Kant

21 Lis

Emmanuel Kant jest jednym z ważniejszych filozofów w historii Niemiec oraz całej europy. Oprócz tego, że zajmował się naukami filozoficznymi wykładał także logikę i metafizykę w królewsku, w mieście swojego urodzenia. Na świat przychodzi w roku 1724 w rodzinie rzemieślników, a w dzieciństwie otrzymał bardzo surowe wykształcenie opierające się o...
Read more »