Ocena

21 Lis

Jean-Jacques Rousseau to postać na pewno bardzo ciekawa, jednocześnie także kontrowersyjna. Od samego dzieciństwa jego losy były niestandardowe, fakt, że jego przybrana matka stała się następnie jego kochanką, także musiał posiadać głęboki wpływ na psychikę filozofa oraz pisarza. W swoich czasach uważany był on za dużego skandalistę, dzisiaj byłoby z...
Read more »

Umowa Społeczna

21 Lis

Umowa Społeczna to niezaprzeczalnie jedno z najważniejszych dzieł Rousseau, które dotyczy przede wszystkim zagadnienia klasycznej utopii politycznej – według autora powinna ona opierać się na demokracji i jej specyficznej formie. Co ciekawsze praca ta powstała w okresie, kiedy większość starego kontynentu była rządzona przez monarchie absolutne, zaledwie rzeczpospolita, Holandia oraz...
Read more »

Dzieła

21 Lis

Jean-Jacques Rousseau na swoim koncie posiada naprawdę szeroką gamę dzieł, do tych najważniejszych jednak zaliczyć będziemy mogli powstające na początku jego działalności rozprawy dotyczące nauki, wiedzy i muzyki jak i te wyjaśniające genezę i ogólne podstawy nierówności społecznych. Bardzo ważnym dziełem Rousseau jest także Nowa Heloiza, różni się od pozostałych,...
Read more »

Filozofia

21 Lis

Według Rousseau sztuka, w połączeniu z nauką oraz literaturą nie są w stanie prowadzić człowieka w stronę dobrego, co było poglądem bardzo odważnym. Odrzucał on jednocześnie teorię postępu, twierdząc, że poprzez rozwój umysłowy dochodzi do degradacji moralnych wartości oraz tłumienie naturalnych i jak najbardziej ludzkich instynktów, które są odpowiedzialne za...
Read more »

Kariera

21 Lis

Prawdziwa kariera Jean-Jacques Rousseau rozpoczyna się w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych wieku osiemnastego – jest on już wtedy znanym myślicielem i odwiedza Genewę, powracając jednocześnie do kościoła protestanckiego. Zauważa, że Genewa, którą znał z dzieciństwa to już całkowicie inne miasto, pozbawione idealnych stosunków, a jego poglądy ogłaszane w licznych pismach...
Read more »

Młodość

21 Lis

Jean-Jacques Rousseau przychodzi na świat w Genewie w rodzinie protestanckiej. Jego ojciec jest drobnym rzemieślnikiem, zajmującym się produkcją zegarów. Jego matka umiera zaraz przy porodzie, a ojciec niedbale zajmuje się wychowaniem syna. Przez przypadek trafia pod skrzydła pani de Warens, która zajmuje się jego edukacją oraz wychowaniem i jednocześnie nawraca...
Read more »

Jean-Jacques Rousseau

21 Lis

Jean-Jacques Rousseau jest jednym z ważniejszych szwajcarskich filozofów, a oprócz tego także pisarzy i pedagogów. Mylnie kojarzony jest z Francją, a to dlatego, że wszystkie swoje dzieła spisywał właśnie po francusku. Jednym z jego najbardziej charakterystycznych dokonań jest opisanie koncepcji swobodnego wychowania, która dzisiaj cieszy się dużą popularnością. Jeśli chodzi...
Read more »