Ocena

20 Lis

Większość osób podkreśla, że pomimo dużych i niewątpliwych sukcesów, które udało się osiągnąć Gierkowi to polityka ratowania gospodarki socjalistycznej, która jest jak najbardziej niewydolną poprzez zachodnie kredyty odbierana jest bardzo negatywnie. Pierwsze lata charakteryzowały się ogromnym wzrostem poziomu życia, z ekonomicznego punktu widzenia jednak był to okres konsumowania na kredyt,...
Read more »

Prywatne życie

20 Lis

Gierek z powodu kryzysu, który dotknął Polskę stracił bardzo dużo w oczach opinii publicznej, a cała wina za zaistniałą sytuację została zrzucona właśnie na niego przez członków PZPR. W ramach represji, które go następnie spotykały, nie tylko odebrano mu nieruchomość w Katowicach, którą uznano za przywłaszczono, ale także emeryturę (pobierał...
Read more »

Koniec rządów

20 Lis

Upadek Gierka wiązał się między innymi z falą strajków, które w lato roku 1980 przetoczyły się przez Polskę oraz z powstaniem Solidarności. Jeszcze przed podpisaniem sierpniowych porozumień, oficjalne komunikaty podawały, że Gierek tymczasowo władzę przekazał swojemu zastępcy, ze względu na problemy z sercem i konieczność pobytu w szpitalu. Podczas szóstego...
Read more »

Sekretarz partii

20 Lis

Edward Gierek wyrósł na naturalnego przywódcę PZPR jeszcze pod koniec lat sześćdziesiątych i po stłumionym w bardzo krwawy sposób wystąpieniu robotników w grudniu roku 1970 zastępuje zniesławionego Gomułkę na tymże najważniejszym państwowym stanowisku. Zmiana ta była także niejako wymuszona przez ZSRR, Gomułka nie był bowiem lubiany w kręgach Komunistycznej Partii...
Read more »

Polityka

20 Lis

W roku 1948 Gierek jest już żonaty, posiada nawet dwóch synów, postanawia wraz z całą rodziną wrócić do polski. Rok od swojego powrotu zostaje sekretarzem komitetu wojewódzkiego PZPR w Katowicach, gdzie funkcję tą sprawuję przez kolejne pięć lat. Później staje się członkiem komitetu centralnego partii i obejmuje funkcję kierownika wydziału...
Read more »

Młodość

20 Lis

Edward Gierek na świat przychodzi w małej miejscowości Porąbka jako syn robotników. Obecnie wieś ta jest jedną z dzielnic Sosnowca. Kiedy miał zaledwie cztery lata, jego ojciec umiera w czasie wypadku w kopalni, w której pracował. Matka wychodzi za mąż ponownie, Gierek pozostaje jednak przy swoim własnym nazwisku. Drugi mąż...
Read more »

Edward Gierek

20 Lis

Edward Gierek był polskim politykiem i działaczem komunistycznym, który w latach pomiędzy 1970-1980, zwanych dekadą gierkowską, był pierwszym sekretarzem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, co w tamtym czasie wiązało się ze sprawowaniem realnej władzy w kraju – PZPR było bowiem jedyną partią, która rządziła. Oprócz tego był on posłem na sejm...
Read more »

Sierpień 1980

20 Lis

Z roku na rok sytuacja Polski pogarszała się, co powodowało rosnące zadłużenie kraju. W sklepach zaczęło brakować towarów, a na scenie politycznej pojawiła się nowa osoba- Jan Paweł II. Społeczeństwo poczuło szansę na dokonanie poważnych zmian, które bez wątpienia były bardzo potrzebne. Z początkiem sierpnia znów podwyższono ceny mięsa co...
Read more »

Czerwiec 1976

20 Lis

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych na wszystkich mieszkańców naszego kraju silnie działała propaganda sukcesu, napędzana przez rozwijającą się gospodarkę. W tym czasie tempo rozwoju drastycznie się jednak załamało, wzrosło zadłużenie kraju, szaleć zaczęła inflacja. Głównym problemem państwa stała się niemożność do zaspokajania konsumpcyjnych zapotrzebowań Polaków, co wywołało strajki w Warszawie,...
Read more »

Oznaka kryzysu

20 Lis

Dziesięć lat Edwarda Gierka jako I sekretarza KC PZPR to istna huśtawka nastrojów w społeczeństwie. Pierwsze pięć lat możemy uznać za bardzo pozytywne. Nowe inwestycje, rozwój kraju, wtedy jednak zapadały też decyzje, które w ogólnym rozrachunku źle wpłynęły na pięć kolejnych lat rządów Gierka. W wyniku ogromnych zadłużeń naszego kraju...
Read more »