Wprowadzenie

20 Lis

Stan wojenny wprowadzony zostaje dokładnie trzynastego grudnia roku 1981. Obywatele państwa dowiadują się o tym w grudniowy poranek, natomiast oddziały ZOMO już od północy rozpoczynają zakrojoną na szeroką skalę falę aresztowań opozycjonistów. W dniu wprowadzenia stanu wojennego w działaniach na terytorium całej PRL udział brało prawie sto tysięcy żołnierzy, trzydzieści...
Read more »

Aspekty prawne

20 Lis

Jeśli chodzi o podstawy prawne, które dawały możliwość wprowadzenia stanu wojennego, to trzeba przede wszystkim wspomnieć tutaj o trzydziestym trzecim artykule drugiej ustawy w konsytuacji polski ludowej, który mówił, że rada państwa ma możliwość wprowadzenia stanu wojennego na terenie całej PRL w momencie jeżeli wymagało będzie tego zachowanie obronności państwa...
Read more »

Przyczyny wprowadzenia

20 Lis

Głównym powodem wprowadzenia na terenie polski ludowej stanu wojennego stała się cały czas pogarszająca się sytuacja ekonomiczna państwa – gdzie głównymi jej przejawami był brak żywności i innych towarów w sklepach, wprowadzenie zasady reglamentacji i systemu kartek żywnościowych na naprawdę większość podstawowych towarów. Oprócz tego przyczyną miało być zagrożenie bezpieczeństwa...
Read more »

Stan wojenny

20 Lis

Stan wojenny wprowadzony został w Polsce dokładnie trzynastego grudnia roku 1981 obejmując swoim zasięgiem dokładnie całe terytorium rzeczpospolitej ludowej na mocy uchwał Rady Państwa, które podejmowane były na zlecenie organu nadrzędnego dla władz państwowych, a mianowicie przez WRON, czyli Wojskową Radę Ocalenia Narodowego. Utrzymanie stanu wojennego miało miejsce przez najbliższe...
Read more »

Ciekawostki

20 Lis

Z historią PZPR wiąże się wiele różnorodnych anegdot, jedna z najciekawszych i najczęściej powtarzanych mówi o tym jak w czasie siódmego zjazdu partyjnego w roku 1975 obecny był na nim także Leonid Breżniew, który miał nakazać działaczom odśpiewanie międzynarodówki, sam natomiast wcielił się w rolę dyrygenta. Z okazji ostatniego zjazdu...
Read more »

Koniec PZPR

20 Lis

W styczniu 1990 upadek PZPR jest już pewnikiem, w całym kraju rozpoczynają się okupacje budynków partyjnych, które prowadzone były przez członków antykomunistycznych ruchów. Okupacja takowa na celu miała przede wszystkim uniemożliwienie rozkradania partyjnego mienia oraz niszczenia i wynoszenia archiwów, które należały do PZPR i które mogły się okazać przydatne w...
Read more »

Organizacja partii

20 Lis

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza działała w oparciu o zasady centralizmu demokratycznego, który miał w teorii zakładać wyłanianie władz w sposób demokratyczny oraz podejmowanie decyzji i kierowanie jej działalnością. W istocie ten właśnie sposób sprawowania władzy w partii stał się w końcu odmianą systemu zwanego wodzowskim. W rzeczywistości najważniejszą rolę w...
Read more »

Frakcje

20 Lis

W czasie istnienia Polskiej Zjednoczonej Partii Politycznej wyodrębniło się w niej kilka różnych orientacji oraz oddzielnych frakcji, na przykład lata pięćdziesiąte to czas podziałów na puławian oraz natolińczyków. Kolejna dekada to wyróżnienie orientacji partyzantów oraz grupy śląskiej. Praktycznie przez cały okres istnienia komunizmu dochodziło do drobnych rozłamów w PZPR, o...
Read more »

Status

20 Lis

PZPR oficjalnie posiadała status partii, pod wieloma względami jednak nie stanowiła ugrupowania politycznego w dokładnym sensie tego słowa. Według jednej z tez PZPR była rozbudowaną strukturą administracyjną, która zarządzała państwem, gdzie w okresie szczytowym pod swoją kontrolą posiadała każdy z zakładów pracy i każdą polską gminę. Pod względem wpływu na...
Read more »

Program polityczny

20 Lis

Do roku 1989 PZPR występowało w charakterze państwowej partii, która sprawowała absolutną władzę – od roku 1976 według poprawek wprowadzonych w konstytucji była ona przewodnią siłą narodu. Zajmowała się oprócz tego kontrolowaniem zbiurokratyzowanej gospodarki. Do głównych celów PZPR zaliczyć możemy chęć stworzenie komunistycznego społeczeństwa oraz propagowanie komunizmu na cały świat...
Read more »