PZPR

20 Lis

Polska Zjednoczona Partia Komunistyczna uformowała się w kilka lat po wojnie, co było skutkiem połączenia się dwóch dużych partii lewicowych, a mianowicie PPR-u oraz PPS-u. PZPR określany jest mianem partii realno-socjalistycznej, która sprawowała władzy w Polsce ludowej przez cały okres trwania komunizmu, czyli przez ponad czterdzieści lat. Głównym jej zadaniem...
Read more »

SB

20 Lis

SB czyli Służba Bezpieczeństwa była organem państwowym, który działa w PRL-u od roku 1956 aż do zakończenia komunizmu w naszym kraju. Głównym zadaniem tegoż organu było utrwalanie władzy komunistycznej oraz zapewnienie porządku publicznego wewnątrz struktur państwowych. W końcowej fazie istnienia zatrudniał ponad dwadzieścia tysięcy funkcjonariuszy, którzy jednocześnie kontrolowali prawie sto...
Read more »

Edward Gierek

20 Lis

Edward gierek był polskim politykiem i zarazem działaczem komunistycznym – najważniejsza informacja związana z jego karierą to jednak fakt, że przez dziesięć lat, od roku 1970 był pierwszym sekretarzem PZPR, a oprócz tego posłem na sejm od pierwszej do ósmej kadencji rządu komunistycznego. Okres jego panowania nazywany jest gierkowską dekadą,...
Read more »

Symbole PRL-u

20 Lis

PRL z pewnością był państwem, w którym obywatelom żyło się ciężko, nie możemy jednak całkowicie demonizować sytuacji, szczególnie w rejonach najlepiej rozwiniętych gospodarczo, gdzie ludzie mogli żyć bez zmartwienia, że zabraknie im jedzenia w pewnym momencie, czy też dachu nad głową. PRL pełen był różnego rodzaju absurdów i osobliwości i...
Read more »

PZPR

20 Lis

PZPR, czyli dokładniej mówiąc Polska Zjednoczona Partia Robotnicza – była jedną z najważniejszych partii komunistycznej w PRL-u. Założona została w roku 1948 poprzez połączenie PPR oraz PPS (poprzedzone zostało to przeprowadzeniem czystek w szeregach tychże partii). Partia te sprawowała realne rządy w komunistycznej Polsce praktycznie od końca lat czterdziestych do...
Read more »

Stan wojenny

20 Lis

Stan wojenny w Polsce wprowadzony został dokładnie trzynastego grudnia roku 1981 na terenie całego państwa na mocy wydanej dzień wcześniej uchwały. Podjęta została ona niejedno głośnie na zlecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, która była organem nie opisanym w konstytucji, jednak nadrzędnym dla państwowych władz. Stan wojenny poparty został przez sejm...
Read more »

Historia

20 Lis

Jeśli chcielibyśmy znaleźć podwaliny oraz genezę polski ludowej sięgnąć musimy do koncepcji państw socjalistycznych, która ma swoje podłoże w programie SDKPiL. Jej kontynuacją był udział polaków w wojnie polsko-bolszewickiej po stronie Rosji, a przeciwko Polsce. Współpraca w czasie inwazji na Polskę obejmowała także powołanie marionetkowego rządu polskiego. Pierwszą z komunistycznych...
Read more »

PRL

20 Lis

Ustrój socjalistyczny i komunistyczny w Polsce obecny jest bezpośrednio od roku 1945, sama nazwa Polska Rzeczpospolita Ludowa, czyli w skrócie PRL, wprowadzona została w roku 1952 i obowiązywała aż do 1989. Propagandowo przez władze komunistyczne kraj nasz bardzo często nazywany był także Polską Ludową. Jeśli chodzi o ogólny rys historyczny...
Read more »

Koniec PRL

20 Lis

Czwarty czerwca roku 1989 jest datą, którą umownie podaje się za koniec komunizmu, wtedy bowiem miejsce miała nieoczekiwana dla każdej ze stron kolej rzeczy, a mianowicie Solidarność zdobyła trzydzieści pięć procent mandatów w sejmie, czyli wszystkie które przyznane zostały opozycji, oprócz tego także prawie sto mandatów w senacie. W sierpniu...
Read more »

Okres schyłku

20 Lis

Po odsunięciu od władzy gierka na początku lat osiemdziesiątych wybucha ponowny kryzys polityczny związany z rosnącymi falami niezadowolenia w całym kraju, gdzie pierwsze demonstracje rozpoczęły się w lublinie. Sierpień roku 1980 był bardzo ważnym okresem podpisane zostały bowiem wtedy porozumienia społeczne w największych polskich miastach, w których uznana została słuszność...
Read more »