Długi zagraniczne

20 Lis

Jako pierwszy sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edward Gierek był człowiekiem bardzo przedsiębiorczym i stawiającym na rozwój gospodarczy Polski. Wszystko to było jednak obciążone wydatkami pieniężnymi, a funduszy w budżecie państwa oczywiście brakowało. Pochodzący ze śląska I sekretarz nie zamierzał jednak poddać się i zawiązał na arenie międzynarodowej współprace z...
Read more »

Lepsze życie

20 Lis

Dekada Gierka, szczególnie w pierwszej fazie jego rządów to odczuwalny w całym państwie wzrost stopy życiowej. Dotyczyła ona, co najważniejsze każdej grupy społecznej, od mieszkańców wsi, po mieszkających w wielkich miastach robotników. Faktem jest bowiem, że obok wielkich przedsięwzięć w dziedzinie gospodarki nie zapomniano o infrastrukturze w naszym kraju. Budowano...
Read more »

Wielkie inwestycje

20 Lis

Powołanie Edwarda Gierka na stanowisko pierwszego sekretarza PZRP obyło się w echu zapewnień o budowie nowej, drugiej Polski. Polityk podczas swoich rządów obietnicę daną w grudniu 1970 roku stoczniowcom w Gdańsku spełnił. W kraju zaczęły powstawać nowe zakłady pracy, a największym z nich była huta w Katowicach, istny symbol gospodarczy...
Read more »

Epoka Gierka

20 Lis

Po wydarzeniach grudnia 1970 roku na czele Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej stanął Edward Gierek. Był to polityk zupełnie inny niż jego poprzednicy, konserwatywnie trzymający się zasad kierowania państwem socjalistycznym. Gierek tchnął w nasz kraj, a w szczególności w naszą gospodarkę nowe życie, które poprawiło nastroje w społeczeństwie. Polepszyła się infrastruktura...
Read more »