Ciekawostki

20 Lis

Z historią PZPR wiąże się wiele różnorodnych anegdot, jedna z najciekawszych i najczęściej powtarzanych mówi o tym jak w czasie siódmego zjazdu partyjnego w roku 1975 obecny był na nim także Leonid Breżniew, który miał nakazać działaczom odśpiewanie międzynarodówki, sam natomiast wcielił się w rolę dyrygenta. Z okazji ostatniego zjazdu...
Read more »

Koniec PZPR

20 Lis

W styczniu 1990 upadek PZPR jest już pewnikiem, w całym kraju rozpoczynają się okupacje budynków partyjnych, które prowadzone były przez członków antykomunistycznych ruchów. Okupacja takowa na celu miała przede wszystkim uniemożliwienie rozkradania partyjnego mienia oraz niszczenia i wynoszenia archiwów, które należały do PZPR i które mogły się okazać przydatne w...
Read more »

Organizacja partii

20 Lis

Polska Zjednoczona Partia Robotnicza działała w oparciu o zasady centralizmu demokratycznego, który miał w teorii zakładać wyłanianie władz w sposób demokratyczny oraz podejmowanie decyzji i kierowanie jej działalnością. W istocie ten właśnie sposób sprawowania władzy w partii stał się w końcu odmianą systemu zwanego wodzowskim. W rzeczywistości najważniejszą rolę w...
Read more »

Frakcje

20 Lis

W czasie istnienia Polskiej Zjednoczonej Partii Politycznej wyodrębniło się w niej kilka różnych orientacji oraz oddzielnych frakcji, na przykład lata pięćdziesiąte to czas podziałów na puławian oraz natolińczyków. Kolejna dekada to wyróżnienie orientacji partyzantów oraz grupy śląskiej. Praktycznie przez cały okres istnienia komunizmu dochodziło do drobnych rozłamów w PZPR, o...
Read more »

Status

20 Lis

PZPR oficjalnie posiadała status partii, pod wieloma względami jednak nie stanowiła ugrupowania politycznego w dokładnym sensie tego słowa. Według jednej z tez PZPR była rozbudowaną strukturą administracyjną, która zarządzała państwem, gdzie w okresie szczytowym pod swoją kontrolą posiadała każdy z zakładów pracy i każdą polską gminę. Pod względem wpływu na...
Read more »

Program polityczny

20 Lis

Do roku 1989 PZPR występowało w charakterze państwowej partii, która sprawowała absolutną władzę – od roku 1976 według poprawek wprowadzonych w konstytucji była ona przewodnią siłą narodu. Zajmowała się oprócz tego kontrolowaniem zbiurokratyzowanej gospodarki. Do głównych celów PZPR zaliczyć możemy chęć stworzenie komunistycznego społeczeństwa oraz propagowanie komunizmu na cały świat...
Read more »

PZPR

20 Lis

Polska Zjednoczona Partia Komunistyczna uformowała się w kilka lat po wojnie, co było skutkiem połączenia się dwóch dużych partii lewicowych, a mianowicie PPR-u oraz PPS-u. PZPR określany jest mianem partii realno-socjalistycznej, która sprawowała władzy w Polsce ludowej przez cały okres trwania komunizmu, czyli przez ponad czterdzieści lat. Głównym jej zadaniem...
Read more »