Grudzień 1970

20 Lis

Wydarzenia z końca 1970 roku były wynikiem braku rozwiązań wielu kwestii po Marcu 1968. W szeregach PZPR wciąż dochodziło do konfliktów, zaś kryzys ekonomiczny pogłębił się, wprowadzając w trudną sytuację ciężko pracujących robotników. Zaczęło się od przedświątecznej podwyżki cen żywności, co w obliczu trudnej sytuacji wielu Polskich rodzin było ciosem...
Read more »

Marzec 1968

20 Lis

Okres wprowadzanie reform po 1956 roku stał się czasem niespełnionych nadziei na zbliżenie się do demokratyzacji. Zaostrzająca się cenzura i likwidowanie swobód obywatelskich w połączeniu z represjonowaniem i usuwaniem z uczelni zrzeszających się studentów oraz niezadowoleniem intelektualistów doprowadziło do kryzysu społecznego z Marca 1968 roku. Władza znów użyła siły wobec...
Read more »

Tysiąclecie państwa

20 Lis

W okresie kiedy I sekretarzem KC PZRP był Władysław Gomułka przypadła rocznica tysiąclecia powstania naszego Państwa, którą obchodzono w 1966 roku. W interesie władzy było przyćmienie obchodzonych równie uroczyście obchodów tysiąclecia chrztu Polski przez Kościół Rzymskokatolicki. Działacze partyjni obok hucznych przemarszów i defilad postawili także na czyny społeczne, których efekty...
Read more »

Praska wiosna

20 Lis

W ramach Bloku Wschodniego działał militarny sojusz zwany Układem Warszawskim. Jego celem była ochrona nie tylko zewnętrzna ale także wewnętrzna, która polegała na utrzymywaniu stabilnej, przyjaznej Związkowi Radzieckiemu władzy w każdym kraju członkowskim. Jednym z pierwszych przykładów wewnętrznych działań była interwencja w Czechosłowacji w 1968 roku, w której udział brała...
Read more »

Odwilż

20 Lis

Po wydarzeniach z Poznania w 1956 roku postanowiono uczynić stosowne kroki by ustabilizować sytuację w kraju, na co dodatkowo nalegały tarcia wewnątrz PZPR. W tym zamieszaniu na czoło partii wysunął się Władysław Gomułka, którego wybrano nowym, I sekretarzem KC PZPR. Poczynił on kilka kroków, którymi zjednał sobie społeczeństwo, uzyskując wysokie...
Read more »

Poznań 1956

20 Lis

W 1953 roku zmarł wielki wódz ZSRR- Józef Stalin. Jego miejsce na czele ogromnego imperium zajął Nikita Chruszczow, który odrzucił pogląd zwany stalinizmem. To, obok śmierci Bolesława Bieruta i ogłoszenia amnestii politycznej stało się przyczynami kryzysu społecznego w czerwcu 1956 roku. Miał on także inne, społeczne, podłoże. Robotnicy wszyli na...
Read more »

Rządy Gomułki

20 Lis

Czerwiec roku 1956 roku przyniósł powojennej Polsce pierwszy poważny kryzys społeczny, wywołany przez strajkujących i manifestujących w Poznaniu robotników. Spowodowało to powołanie na I sekretarze Komitetu Centralnego PZRP Władysława Gomułki. Działacz Komunistycznej Partii Polski w okresie międzywojennym zyskał początkowo duże poparcie w społeczeństwie. Niezadowolonych z panującego w naszym kraju stalinizmu...
Read more »