Konsekwencje

20 Lis

Pomimo tak drastycznych kroków rządzących, wprowadzenie stanu wojennego nie przyniosło poprawy niekorzystnej sytuacji gospodarczej i nie pozwoliło na usunięcie oznak zapaści ekonomicznej państwa. podstawowy mechanizm napędzania gospodarki, który został zastosowany w tym okresie to wydłużenie czasu pracy oraz zmiana zasad struktur importu. Udało się przez to zahamować spadek dochodu narodowego,...
Read more »

Represje

20 Lis

W pierwszym tygodniu od wprowadzenia stanu wojennego w więzieniach i ośrodkach dla internowanych znalazło się ponad pięć tysięcy osób. W okresie trwania całego okresu wojennego tereny polskie opuścić musiało dziesięć tysięcy osób, gdzie znajdowali się tam przede wszystkim przywódcy solidarności, intelektualiści związani ze związkiem oraz jego otwarci sympatycy. Pod koniec...
Read more »

Opór społeczny

20 Lis

Informacja o wprowadzeniu stanu wojennego nie przeszła echem pomiędzy obywatelami, praktycznie już trzynastego grudnia rozpoczęły się akcje manifestacyjne i protestacyjne, a ZOMO cały czas pacyfikowało i usuwało kolejne ze strajków, między innymi w hutach, stoczniach, fabrykach samochodowych i wielu, wielu innych miejscach. W czasie manifestacji w śląskich kopalniach ZOMO dopuściło...
Read more »

Wprowadzenie

20 Lis

Stan wojenny wprowadzony zostaje dokładnie trzynastego grudnia roku 1981. Obywatele państwa dowiadują się o tym w grudniowy poranek, natomiast oddziały ZOMO już od północy rozpoczynają zakrojoną na szeroką skalę falę aresztowań opozycjonistów. W dniu wprowadzenia stanu wojennego w działaniach na terytorium całej PRL udział brało prawie sto tysięcy żołnierzy, trzydzieści...
Read more »

Aspekty prawne

20 Lis

Jeśli chodzi o podstawy prawne, które dawały możliwość wprowadzenia stanu wojennego, to trzeba przede wszystkim wspomnieć tutaj o trzydziestym trzecim artykule drugiej ustawy w konsytuacji polski ludowej, który mówił, że rada państwa ma możliwość wprowadzenia stanu wojennego na terenie całej PRL w momencie jeżeli wymagało będzie tego zachowanie obronności państwa...
Read more »

Przyczyny wprowadzenia

20 Lis

Głównym powodem wprowadzenia na terenie polski ludowej stanu wojennego stała się cały czas pogarszająca się sytuacja ekonomiczna państwa – gdzie głównymi jej przejawami był brak żywności i innych towarów w sklepach, wprowadzenie zasady reglamentacji i systemu kartek żywnościowych na naprawdę większość podstawowych towarów. Oprócz tego przyczyną miało być zagrożenie bezpieczeństwa...
Read more »

Stan wojenny

20 Lis

Stan wojenny wprowadzony został w Polsce dokładnie trzynastego grudnia roku 1981 obejmując swoim zasięgiem dokładnie całe terytorium rzeczpospolitej ludowej na mocy uchwał Rady Państwa, które podejmowane były na zlecenie organu nadrzędnego dla władz państwowych, a mianowicie przez WRON, czyli Wojskową Radę Ocalenia Narodowego. Utrzymanie stanu wojennego miało miejsce przez najbliższe...
Read more »