Pokazowe Procesy

20 Lis

Lata pięćdziesiąte dwudziestego wieku w naszym kraju określane są mianem stalinizmu, który zakończył się w 1956 roku. Stalinizm odrzuciła KPZR po śmierci wielkiego wodza w 1953 roku. W historii PRL stalinizm przypada na okres rządów Bolesława Bieruta. Jednym z charakterystycznych elementów były pokazowe procesy, których celem nie było osądzenie sprawcy...
Read more »

Powstanie PZPR

20 Lis

Historia Polski po II wojnie światowej przedstawia nam ciekawy czas, w którym umacnia się komunistyczna władza. Jak wiadomo scena polityczna bez partii nie istnieje, dlatego też w tym okresie powstawały liczne, walczące o dominację ugrupowania. Z czasem dwa z nich wyraźnie górowały nad pozostałymi. Była to Polska Partia Robotnicza oraz...
Read more »

Utrwalanie granic

20 Lis

Nieodłącznym elementem uspokojenia wewnętrznych i zewnętrznych procesów w każdym państwie, które zakończyło wojnę jest utrwalenie granic. Tak samo było po 1945 roku, kiedy to zakończono na całym świecie II wojnę światową. Mimo, że w Polsce skończyła się ona rok wcześniej to jeszcze przez wiele lat formalnie granic nie utrwalono. Większych...
Read more »

Pierwsze wybory

20 Lis

Jednym z etapów umacniania komunistycznych rządów w Polsce były wybory do sejmu ustawodawczego, które odbyły się 19 stycznia 1947 roku. W tym czasie wspierane przez Związek Radziecki władze miały już wyklarowany pogląd na temat opinii panującej w społeczeństwie, którą uzyskali po przeprowadzonym ponad pół roku wcześniej referendum ludowym. Na scenie...
Read more »

Referendum ludowe

20 Lis

Proces umacniana komunizmu w naszym kraju po II wojnie światowej przebiegał na wielu płaszczyznach. Jedną z nich było badanie stosunku ludności Polskiej do nowej, formującej się dopiero władzy. Doskonałym przykładem badania społecznym nastrojów jest przeprowadzone 30 czerwca 1946 roku referendum ludowe. Wszystkim Polakom zadano trzy wydawałoby się proste pytania, które...
Read more »

Manifest Lipcowy

20 Lis

Pierwszym krokiem w tworzeniu powojennej, komunistycznej i zależnej od Związku Radzieckiego Polski było powstanie PKWN- Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Dnia 20 lipca spisano w Moskwie odezwę do Narodu Polskiego, której tekst zatwierdzał sam Józef Stalin. Dwa dni później na terenach wyzwolonych przez Armię Czerwoną zawisły odezwy nazywane też Manifestem Lipcowym....
Read more »

Tworzenie socjalizmu

20 Lis

Po II wojnie światowej w Polsce najważniejszą polityczną frakcją stali się komuniści i socjaliści wspierani przez Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich i stojącego na jego czele Józefa Stalina.
Zadanie pomimo braku centralnej władzy, która rezydowała w Londynie nie było jednak takie proste. Przez kilka lat walczono z podziemiem, politykami Rządu Londyńskiego...
Read more »