Koniec PRL

20 Lis

Po utworzeniu po wyborach w czerwcu 1989 roku rządu przyszedł czas na reformy w naszym państwie, które zapowiadano i opracowywano za porozumieniem stron podczas obrad Okrągłego Stołu. Jednym z pierwszych wyraźnych posunięć była nowelizacja konstytucji. Nasze godło- biały orzeł dostał koronę na swoją głowę. Jako koniec Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej należy...
Read more »

Prezydent i Premier

20 Lis

Wybory w czerwcu 1989 roku pozwoliły dostać się opozycji do miejsca podejmowania najważniejszych politycznych decyzji, czyli do parlamentu. Tak przed członkami o poglądach komunistycznych, jak i przed Solidarnością stanął trudny wybór, którego musiano dokonać. Jak wiadomo bowiem, każdy sejm wyłonić musi spośród siebie jednego przedstawiciele, który utworzy rząd, obejmując funkcję...
Read more »

Przed wyborami

20 Lis

Po obradach Okrągłego Stołu w 1989 roku postanowiono przeprowadzić w czerwcu wybory. W okresie PRL nie był to popularny aspekt życia politycznego wśród obywateli, gdyż notorycznie były one fałszowane, przez co frekwencja nie dopisywała. Po rozmowach ustalono jednak kontraktowe wybory do sejmu i zupełnie wolne do nowo utworzonego, stuosobowego senatu....
Read more »

Sejm kontraktowy

20 Lis

Wedle postanowienia z obrad Okrągłego Stołu w czerwcu 1989 roku w socjalistycznej jeszcze Polsce odbyły się wybory parlamentarne. Pierwszy raz od wielu lat wybierano stu senatorów, którzy startowali w demokratycznych wyborach. Sposób odbywania się wyborów do sejmu także określały postanowienia lutowych, marcowych i kwietniowych obrad opozycji i strony rządzącej. Na...
Read more »

Okrągły stół

20 Lis

Koniec lat 80 XX wieku w Polskiej polityce stał pod znakiem rozmów komunistycznej władzy z opozycją. Przełomowa stała się debata Wałęsa-Miodowicz, w której pojawiła się pozycja oficjalnych rozmów wybranych przedstawicieli. Tak też stało się w lutym 1989 roku, kiedy przy okrągłym stole zasiadło po 30 przedstawicieli każdej strony, rozpoczynając rozmowy...
Read more »

Debata związkowców

20 Lis

Pierwszym przejawem chęci do rozmów z Solidarnością była telewizyjna debata stojących na czele dwóch związków zawodowych Alfreda Miodowicza i Lecha Wałęsy. Jej tematem był pluralizm związkowy w Polsce. Miodowicz stał na czele OPZZ, będąc tym samym reprezentantem strony rządowej, spodziewał się on miażdżącej wygranej nad przywódcą Solidarności, rzeczywistość okazała się...
Read more »

Koniec komunizmu

20 Lis

Burzliwe w Polskiej polityce lata 80 w końcowej fazie doprowadziły do rozmów komunistycznej władzy z opozycją, reprezentowaną przez działaczy Solidarności, Komitetu Obrony Robotnika, Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Mimo, że opozycja nie była tak dobrze zorganizowana, a poglądy niektórych frakcji różniły się, walcząc o demokratyczną Polskę potrafiła ona reprezentować...
Read more »