Józef Pankiewicz

19 Lis

Józef Pankiewicz urodził się w 1866 roku. Był polskim malarzem, a także grafikiem i pedagogiem. Uczył się między innymi u Aleksandra Kamińskiego i Wojciecha Gersona. Z impresjonizmem po raz pierwszy zetknął się w Paryżu. Poznawszy prace sławnych impresjonistów, w 1890 roku zdecydował się wrócić do Polski. Postanowił przenieść modę francuską...
Read more »

Camille Pissarro

19 Lis

Camille Pissarro urodził się w 1830 roku. Był francuskim malarzem impresjonistycznym. Studiował u Corota. Jest uważany za ojca impresjonizmu. Jego twórczość to w głównej mierze pejzaże i sceny wiejskiego życia. Stał się inspiracją dla późniejszych artystów, między innymi Paula Gauguina. W 1893 roku jego prace zostały wystawione w paryskiej galerii...
Read more »

Edgar Degas

19 Lis

Edgar Degas urodził się w 1834 roku w Paryżu. Był malarze i rzeźbiarzem francuskim. Inspirował się twórczością Ingresa. Malarstwo studiował pod okiem Lamothe’a w Szkole Sztuk Pięknych w Paryżu. Wczesna twórczość Degasa to przede wszystkim obrazy o tematyce historycznej oraz sceny rodzajowe. Przede wszystkim jest on jednak znany z obrazów...
Read more »

Auguste Renoir

19 Lis

Auguste Renoir urodził się w 1841 roku. Był malarzem i rzeźbiarzem oraz współtwórcą impresjonizmu. Jego twórczość malarska obfituje w portrety dzieci i kobiet, różnego rodzaju akty i martwe natury. Brak w niej natomiast pejzaży w takiej ilości, jaka była wśród innych czołowych przedstawicieli nurtu impresjonistycznego. Namalował około sześciu tysięcy obrazów....
Read more »

Claude Monet

19 Lis

Claude Monet urodził się w 1840 roku. Był francuskim malarzem i jednym z przodujących reprezentantów nurtu impresjonistycznego. Monet interesował się twórczością Williama Turnera i Johna Constable’a. W 1883 roku wystawił swoje prace w Londynie. Moneta fascynowała woda, która była głównym tematem jego obrazów. W 1872 roku powstała Impresja, wschód słońca....
Read more »

Édouard Manet

19 Lis

Édouard Manet urodził się w 1832 roku i jest zaliczany do grona najbardziej wybitnych malarzy XIX wieku. W 1850 roku rozpoczął naukę malarstwa u Thomasa Couture’a. Po latach praktyk, umieścił swoje dzieła w Salonie Paryskim. Manet inspirował się twórczością malarza renesansu, a mianowicie Tycjana. Do jego najważniejszych dzieł należy Śniadanie...
Read more »

Sztuka pozytywizmu

19 Lis

Sztuką pozytywizmu w pełni zawładnął impresjonizm. Impresjonizm był nurtem w malarstwie, który skupiał się przede wszystkim na ulotności chwili i nastroju. Treść obrazu traci znaczenie na rzecz sposobu, w jaki została ona przedstawiona. Uległa zmianie tematyka obrazów. Zaczęto inspirować się naturą. Odrzucono zatem tematy rodem z mitologii i Biblii. Obrazy...
Read more »

Nawiązania

19 Lis

Do epoki pozytywizmu nawiązywali pisarze Młodej Polski. Należy zaznaczyć też, że w początkowej fazie Młodej Polski, aktywni twórczo byli pisarze pozytywistyczni, między innymi Henryk Sienkiewicz. W okresie dwudziestolecia międzywojennego, idee pozytywistyczne i nieaktualne konflikty społeczne odeszły na dalszy plan. Niemniej jednak literatura pozytywistyczna jest bardzo popularna wśród Polaków, a Trylogia...
Read more »

Sztuka pozytywizmu

19 Lis

Tendencje panujące w literaturze, były także obecne w sztuce pozytywizmu. Dominującym nurtem w malarstwie był zatem realizm. Bardzo popularna była wówczas fotografia. Szczególnie wyróżniała się sztuka francuska tamtej epoki, której wybitnymi przedstawicielami byli H. Daumier oraz G. Courbet. Na początku lat 60. XIX pojawił się jednak nowy nurt, który przyjął...
Read more »

Polski pozytywizm

19 Lis

W Polsce pozytywizm zjawił się w latach 60. XIX wieku i oznaczał nie tylko nurt filozoficzny, tak jak w innych państwach ówczesnej Europy, ale także postulaty ekonomiczne i społeczne. Nurt pozytywistyczny w Polsce został dostosowany do potrzeb ówczesnego społeczeństwa w sposób nieco utylitarny. Charakteryzował się między innymi scjentyzmem i towarzyszącym...
Read more »