Herbert Spencer

19 Lis

Herbert Spencer urodził się w 1903 roku. Był angielskim filozofem oraz socjologiem. Spencer reprezentował organicyzm i ewolucjonizm, który dotyczył nauk społecznych. Stworzył koncepcję teorii ewolucji, opierając się na odkryciach Karola Darwina. Spencer uważał, że ewolucja przebiega na nieorganicznym, organicznym i nadorganicznym poziomie rzeczywistości, czyli w społeczeństwie, a także w kulturze....
Read more »

John Mill

19 Lis

John Mill urodził się w 1806 roku. Był z pochodzenia anglikiem. Zasłynął jako filozof i politolog, a także ekonomista. Początkowo był zwolennikiem utylitaryzmu, jednakże później zainteresował się naturalizmem. To spowodowało, iż wśród jego poglądów można wyróżnić dwa okresy. We wczesnej fazie był niejako kontynuatorem empiryzmu, a świadczy o tym jego...
Read more »

Hipolit Taine

19 Lis

Hipolit Taine urodził się w 1828 roku. Był francuskim filozofem i psychologiem, a także historykiem sztuki i literatury. Taine zainteresował się dogłębną analizą zdarzeń społecznych. Interpretował je zarówno psychologicznie jak i socjologicznie. Sądził, że istnieją tak zwane zmiany skokowe, natomiast odrzucił istnienie postępu i rozwoju. Uważał, że prawa historii są...
Read more »

Henry Buckle

19 Lis

Henry Buckle urodził się w 1821 roku. Był angielskim filozofem i historykiem. Dziełem jego życia była niewątpliwie Historia cywilizacji w Anglii, która została napisana w latach 1857- 1861. Odegrała dużą rolę jeśli chodzi o światopogląd warszawskich pozytywistów. Przekładu dzieła na język polski dokonał w latach 1864- 1868 W. Zawadzki. W...
Read more »

August Comte

19 Lis

August Comte urodził się w 1798 roku. Był francuskim filozofem, który stworzył koncepcję pozytywizmu i podstawy filozofii pozytywistycznej. Filozof pozytywny to według Comte’a ten, kto bierze pod uwagę tylko i wyłącznie badania faktyczne oraz unika wszelkich abstrakcji. Comte pracował nad pojęciem ewolucji wiedzy. Uważał, że faza naukowa jest ostatnim i...
Read more »

Saint-Simon

19 Lis

Henryk Saint-Simon urodził się w 1760 roku. Był francuskim filozofem i historykiem. Jego zdaniem należy z całych sił dążyć do utworzenia zupełnie nowego społeczeństwa, którym będą kierowali ludzie pracy, bankowcy i inżynierowie. Władza absolutna zatem miała należeć do specjalistów w swoim fachu. Saint- Simon uważał, że należ znieść dziedziczenie dóbr...
Read more »

Filozofia pozytywizmu

19 Lis

Jedną z istotnych cech filozofii pozytywizmu jest agnostycyzm. Filozofowie zaczęli interesować się przedmiotami rzeczywistymi, które można zbadać w sposób ścisły. Całkowicie zrezygnowano z tematyki metafizycznej. Istniała też pewna niechęć w stosunku do idealizmu i spekulacji. Według jednego z filozofów pozytywizmu, a mianowicie Augusta Comte’a, filozofia powinna przejąć metody poznawcze nauk...
Read more »