Powieść tendencyjna

19 Lis

W wczesnym okresie pozytywizmu, czyli w latach 60. i 70. XIX wieku, popularna była odmiana powieści, zwana powieścią tendencyjną. Jej zadaniem było przede wszystkim wychowanie czytelników, poprzez dostarczenie i przekazanie właściwych wzorców postępowań. Jednym z elementów powieści tendencyjnej jest przedstawienie kontrastujących ze sobą pod względem charakterów postaci. Zwykle prezentowano postać...
Read more »

Powieść naturalistyczna

19 Lis

Pod wpływem nurtu naturalistycznego panującego w epoce pozytywizmu rozwinęła się jedna z odmian powieści, a mianowicie powieść naturalistyczna. Stało się to za sprawą Emila Zoli. Był on francuskim pisarzem i twierdził, iż powieść powinna odzwierciedlać rzeczywistość z jak największą dokładnością, szczególnie w jej okrutnych aspektach. Powieści naturalistyczne, które zostały napisane...
Read more »

Opowieść

19 Lis

Opowieść to utwór znacznie większy niż nowela i opowiadanie, aczkolwiek nie tak obszerny jak powieść. Posiada jednowątkową fabułę, a przebieg zdarzeń jest chronologiczny. Zawiera też epizody oraz opisy, a także analizy psychologiczne i refleksje. Obecnie opowieść jest traktowana po prostu, jako długie opowiadanie, bądź krótką powieść. Przykładem opowieści są między...
Read more »

Opowiadanie

19 Lis

Opowiadanie jest utworem należącym do rodzaju literackiego, jakim jest epika. Opowiadanie ma nieco luźniejszą konstrukcję niż nowela. Mimo jednowątkowej fabuły i tego, że jest pisany prozą, zawiera elementy, których nowela nie posiada. Chodzi tu mianowicie o drugoplanowe postaci, różnego rodzaju opisy oraz refleksje. Narrator może w sposób obiektywny przedstawiać zdarzenia,...
Read more »

Nowela

19 Lis

Nowela jest niewielki utworem pisanym prozą. Jej cechą charakterystyczną jest wyrazista, nieco zdramatyzowana akcja, która prowadzi do punktu kulminacyjnego, ten zaś co puenty. Akcja noweli rozgrywa się w określonym miejscu, o określonym czasie. Nowela jest utworem jednowątkowym. Nie zawiera obszernych opisów przyrody, czy też bohaterów i wątków pobocznych. Narrator jest...
Read more »

Dramat właściwy

19 Lis

Dramat właściwy został ukształtowany w momencie, gdy dramatopisarze zaczęli odchodzić od konwencji dramatu antycznego. Rezygnowano zatem z tradycyjnych elementów tragedii i komedii. Choć wstępnie dramatem właściwym określano inny gatunek, jakim jest tragikomedia, to jednak zaczął stanowić odrębny gatunek. Dramat właściwy to poważny utwór teatralny. Buduje on napięcie, lecz na nieco...
Read more »

Gatunki literackie

19 Lis

Ogólnie rzecz biorąc pozytywiści traktowali literaturę jako formę użytkową, dzięki której można przedstawić szeroką gamę stosunków społecznych. Na czele więc gatunków literackich pozytywizmu stał dramat obyczajowo- psychologiczny, zwany także dramatem właściwym i poważnym. Należy dodać, że wykształcił się on z popularnej w romantyzmie dramy mieszczańskiej. Bardzo często pisano też felietony....
Read more »