Józef Pankiewicz

19 Lis

Józef Pankiewicz urodził się w 1866 roku. Był polskim malarzem, a także grafikiem i pedagogiem. Uczył się między innymi u Aleksandra Kamińskiego i Wojciecha Gersona. Z impresjonizmem po raz pierwszy zetknął się w Paryżu. Poznawszy prace sławnych impresjonistów, w 1890 roku zdecydował się wrócić do Polski. Postanowił przenieść modę francuską...
Read more »

Camille Pissarro

19 Lis

Camille Pissarro urodził się w 1830 roku. Był francuskim malarzem impresjonistycznym. Studiował u Corota. Jest uważany za ojca impresjonizmu. Jego twórczość to w głównej mierze pejzaże i sceny wiejskiego życia. Stał się inspiracją dla późniejszych artystów, między innymi Paula Gauguina. W 1893 roku jego prace zostały wystawione w paryskiej galerii...
Read more »

Edgar Degas

19 Lis

Edgar Degas urodził się w 1834 roku w Paryżu. Był malarze i rzeźbiarzem francuskim. Inspirował się twórczością Ingresa. Malarstwo studiował pod okiem Lamothe’a w Szkole Sztuk Pięknych w Paryżu. Wczesna twórczość Degasa to przede wszystkim obrazy o tematyce historycznej oraz sceny rodzajowe. Przede wszystkim jest on jednak znany z obrazów...
Read more »

Auguste Renoir

19 Lis

Auguste Renoir urodził się w 1841 roku. Był malarzem i rzeźbiarzem oraz współtwórcą impresjonizmu. Jego twórczość malarska obfituje w portrety dzieci i kobiet, różnego rodzaju akty i martwe natury. Brak w niej natomiast pejzaży w takiej ilości, jaka była wśród innych czołowych przedstawicieli nurtu impresjonistycznego. Namalował około sześciu tysięcy obrazów....
Read more »

Claude Monet

19 Lis

Claude Monet urodził się w 1840 roku. Był francuskim malarzem i jednym z przodujących reprezentantów nurtu impresjonistycznego. Monet interesował się twórczością Williama Turnera i Johna Constable’a. W 1883 roku wystawił swoje prace w Londynie. Moneta fascynowała woda, która była głównym tematem jego obrazów. W 1872 roku powstała Impresja, wschód słońca....
Read more »

Édouard Manet

19 Lis

Édouard Manet urodził się w 1832 roku i jest zaliczany do grona najbardziej wybitnych malarzy XIX wieku. W 1850 roku rozpoczął naukę malarstwa u Thomasa Couture’a. Po latach praktyk, umieścił swoje dzieła w Salonie Paryskim. Manet inspirował się twórczością malarza renesansu, a mianowicie Tycjana. Do jego najważniejszych dzieł należy Śniadanie...
Read more »

Sztuka pozytywizmu

19 Lis

Sztuką pozytywizmu w pełni zawładnął impresjonizm. Impresjonizm był nurtem w malarstwie, który skupiał się przede wszystkim na ulotności chwili i nastroju. Treść obrazu traci znaczenie na rzecz sposobu, w jaki została ona przedstawiona. Uległa zmianie tematyka obrazów. Zaczęto inspirować się naturą. Odrzucono zatem tematy rodem z mitologii i Biblii. Obrazy...
Read more »