Pozostali kandydaci

20 Lis

Jarosław Kalinowski , kandydat PSL ty razem nie zdołał przekroczyć 2% i uzyskał ostatecznie 269 316 głosów i 1,9% zająwszy 5 miejsce. Nie uzyskał poparcia nawet we własnym wiejskim srodowisku – niecałe 5 % a to za sprawą konkurencji w osobie andrzeja leppera który zarzucał Kalinowksiemu zdradę interesów wsi.
Janusz...
Read more »

Cimoszewicz Włodzimierz

20 Lis

W. Cimoszewicz w 2005 pełnił funkcję Marszalka Sejmu. SLD i Unia Lewicy mianowały go swoim kandydatem na prezydenta RP, otryzmał również poparcie od urzedującego prezydenta aleksandra Kwaśniewskiego.
11 sierpnia Komisja śledcza ds. PKN Orlen otrzymała oświadczenie byłej asystentki Cimoszewicza Anny Jaruckiej która przestawiła na xero pisemne zezwolenie Cimoszewicza na zmianę...
Read more »

Marek Borowski

20 Lis

Marek Borowski ur. 1946, był wicepremierem w rządzie W. Pawlaka a także kierownikiem Urzędu Rady Ministrów w rządzie J. Oleksego.Jako wiceprzewodniczący SLD dokonał w tej parii rozłamu i w marcu 2004 powołał nowe ugrupowanie „Socjaldemokrację Polską”. Marek Borowski po rezygnacji Włodzimierza Cimoszewicza z kandydowania na urząd prezydenta nie ubiegał się...
Read more »

Andrzej Lepper

20 Lis

Przewodniczący „Samoobrony” po raz trzeci (po 1995 i 2000) ubiegął się urząd prezydenta RP. Ty razem miał o wiele większe szanse jeśli nie na zwycięstwo , to na uzyskanie poważnego wyniku. Lepper zmienił jeszcze bardziej swój wizerunek prezentując się jako zrównoważony i opanowany polityk. Dało to rezultat i w I...
Read more »

Lech Kaczyński

20 Lis

Lech Kaczyński ur. 1949, był działaczem KOR, Wolnych ziwązków Zawodowych i NSZZ „Solidarnosć” oaz doradcą lecha Wałęsy. wspierał go też z bratem Jarosławem w kampanii prezydenckiej w 1990 r.
W kancelarii Prezydenta RP był od III do X.1991 ministrem Stanu. L.Wałesa odwolał do ze stabowiska. Od I.1992 do V.1995 był...
Read more »

Donald Tusk

20 Lis

Donald Tusk, ur. 1957 r. W l. 80 XX w. był dizełaczem sdrodowska „gdańskich liberłałów”.
Wspólnie z Januszem Lewandowskim i Jana Krzysztofa Bieleckim stowrzył Kongres Liberałów, a następnie partię Kongres Liberalno-Demokratyczny. W 1994 r. doprowadził on do zjednoczenia KLD i Unii Demokratycznej, zostając wiceprzewodniczącym nowej partii: Unii Wolności. W 2001...
Read more »

Wybory 2005

20 Lis

W 2005 upływała już II i ostatnia kadencja prezydencka Aleksandra kwaśniewskiego.
Chęć startu w wyborach zgłosiło az 26 kandydatów lecz 10 nie zdołało zebrać wymaganych 100.000 podpisów i zrezygnowało z ubiegania się o prezydenturę. Byli to: Arnold Buzdygan, Stanisław Ceberek, Gabriel Janowski, Jan Kiełb, Waldemar Kossakowski, Marian Romuald Rembelski, Zbigniew...
Read more »

Pozostali kandydaci

20 Lis

Janusz Korwin-Mikke, prezes Unii Polityki Realnej ponownie kandydował pod hasłem „Prezydent 2000”. Tym razem uzyskał mniej głosów niż w 1995 r. – 1,43%, el za to wyższa lokatę – 6 miejsce. Wielką natomiast niespodzianką był barzo słaby wynik byłego prezydenta Lecha Wałęsy, kóregho poparła jego partia Chrześcijańska Demokracja RP. Zajął...
Read more »

Andrzej Lepper

20 Lis

Andrzej Lepper, ur. 1954 r. w 1992 r. stworzył rolnicza „Samoobronę”. Było to ugrupowanie rolników którzy protestowali przeciwko niekorzystnym warunkom spłaty kredytów narzuconymi im prze Banki. „Samoobrona” działała początkowo bardzo radykalnie, blokowała drogi itd.
W wyborach prezydenckich Andrzej lepper kandydował już raz w 1995 r. uzyskujac w I turze wynik...
Read more »

Jarosław Kalinowski

20 Lis

Jarosław Kalinowski ur. 1962, prezes Polskiego stronnictwa Ludowego, był od 1993 r. posłem na sejm RP. W 1997 był Ministrem Rolnictwa w rzadzie włodzimierza cimoszewicza do zerwania przez PSL koalicji z SLD.
PSL wystawiło go w wyborach mimoi że były tez głosy domagające się startu W.Pawlaka, lub mardszałka Sejmu józefa...
Read more »