Prezydenci PRL

20 Lis

W Polsce Ludowej od 31 grudnia 1944 do 4 lutego 1947 funkcję łowy panstwa sprawowała Krajowa Rada Narodowa z przewodniczącym Bolesławem Bierutem na czele. 5 II 1947 r. B.Bierut został wybrany i zaprzysiężony na Prezydenta RP. Pełnił tę funkcje do 20 XI 1952 po czym urzad Prezydenta RP został zastapiony...
Read more »

Prezydenci Emigracyjni

20 Lis

Ignacy moscicki znajdujac sie juz na terytorium Rumunii anulował decyzję owyznaczeniu swym nastpcą gwen. Wieniawy-Długoszowskiego i ostatecznie Urzad Prezydenta powierzył Władysławowi Raczkiewiczowi, który funkcję Prezydenta pełnił do 1947 r. rezydując najpierw Paryżu, potem w Angers i w Londynie. tymczasem 5 VII 1945 r. główne mocarstwa przeniosły uznanie na Rząd Tymczasowy...
Read more »

Ignacy Mościcki

20 Lis

Po obaleniu przez Józefa Piłsudksiego prezydenta S. Wojciechowskiego w zamachu majowym 12 V 1926 obowiązki prezydenta RP przejął Maciej Rataj ktry zowłał Zgormadzenie Narodowe na 31 V 1926 r. Wybrało ono na prezydenta Józefa Piłsudskiego (głowami PPS i Lewicy) – 292 głosów. Kontrakndydat marszałka – Adolf Bniński , wojewóda poznański,...
Read more »

Stanisław Wojciechowski

20 Lis

Po śmierci G. Narutowicza obowiązki prezydenta przejął Marszałek Sejmu Maciej rataj, który zwołał kolejne Zgromadzenie Narodowe na dzień 20 XII 1922 r. Tym razem było tylko 2 kandydatów. Kazimeirz Morawski, prezes Polskiej Akademii Umiejętności (PAU) wystawiony przez prawicę który uzyskał 221 głosów, oraz Stanisław Wojciechowski kandydat PSL „Piast”, działacz spółdzielczy...
Read more »

Gabriel Narutowicz

20 Lis

Do 1992 funkcję Naczelnika Państwa sprawował Józef Piłsudski.
Gabriel Narutowicz (57 l.) został zgłoszony na urząd prezydenta RP przez PSL „Wyzwolenie”. Był juz ministrem spraw zagranicznych. Wybrany został 11 XII 1922 r. głosami centro-lewicy. w koplejny 5 głosowaniach przegrali inni kandydaci: Stanisław Wojciechowski – PSL „Piast”, Ignacy Daszyński – PPS,...
Read more »

Wolne elekcje

20 Lis

Wybory Prezydenckie nie były pierwszymi wyborami w Polsce w których wybierano głowe państwa (monarchia elekcyjna). W I Rzeczypospolitej wybierano królów którzy panowali dożywotnio ( z wyjątkami: Jan II Kazimierz, Stanisław Leszczyński, Stanisław August Poniatowski którzy abdykowali). Wyboru dokonywano w ramach wolnych elekcji które miały miejsce w latach: 1573 – Henryk...
Read more »

Do 1989 r.

20 Lis

Za „prototyp” wyborów prezydenckich można uznać wolne elekcje królów w I RP w latach 1573-1764.
W okresie miedzywojennym (1922-39) Prezydentów wybierało Zgromadzenie Narodowe (Sejm i Senat).
Pierwszym Prezydentem RP, został Gabriel Narutowicz, wybrany głównie głosami centro-lewicy. Padł on ofiarą zamachu z ręki Eligiusza Niewiadomskiego w gmachu warszawskiej „Zachęty”
16...
Read more »