Leszek Moczulski

20 Lis

Leszek Moczulski ur. w 1930 r. był przewodniczacym konfereracji Polski Niepodległej, powstałej w 1979 r.
KPN kwiestionowała układ „Okrągłego Stołu” a jej kandydaci w wyborach VI 1989 r. nie uzyskali żadnego mandatu w Sejmie ani w Senacie. L. Moczulski przedtawiał się jako alternatywa dla L.Wałęsy i T. Mazowieckiego, prezentując alternatywny...
Read more »

Roman Bartoszcze

20 Lis

Ur. w 1946 r, Roman Bartoszcze był działaczem ludowym i Solidarnosći Rolników Indywidualnych. W V 1990 został prezesem Polskiego Stronnictwo Ludowe „Odrodzenie” – spadkobiercy ZSL.
Bartoszcze prezentował się głównie jako kandydat środowisk wiejskich niezadowolonych z polityki rolnej rzadu T.Mazowieckiego. Blizej mu było do lecha wałęsy lecz i jemu zarzucał niedostateczne...
Read more »

Włodzimierz Cimoszewicz

20 Lis

Czarnym koniem wyborów prezydenckich w 1990 r. okazał się Stanisław Tymiński (ur. 1948), biznesmen , obywatel Polski, peru i Kanady. S.Tymiński miał nowotania na początku 1 % lecz w ciagu miesiąca pprzedzającego wybory szybko zbliżył się on do T. Mazowieckiego i to w rezulatacie on a nie mazowiecki stal się...
Read more »

Stanisław Tymiński

20 Lis

Czarnym koniem wyborów prezydenckich w 1990 r. okazał się Stanisław Tymiński (ur. 1948), biznesmen , obywatel Polski, Peru i Kanady. S.Tymiński miał nowotania na początku 1 % lecz w ciagu miesiąca pprzedzającego wybory szybko zbliżył się on do T. Mazowieckiego i to w rezulatacie on a nie mazowiecki stal się...
Read more »

Tadeusz Mazowiecki

20 Lis

W 1990 r. rozpad obozu „Solidarnosći” („wojna na górze) stał się faktem. gdy w IV 1990 Lech Wałęsa zadeklarował wole startu w wyborach prezydenckich, w VI 1990 r. ukształtował się sojusz na rzecz Demokracji który poparł linie premiera Tadeusza Mazowieckiego . Mazowiecki (ur. 1927) w VII 1990 zdecydował sie kandydować...
Read more »

Lech Wałęsa

20 Lis

Lech Wałęsa (ur. 1943), Przewodniczący NSZZ „Solidarnosć”, laureat Pokojowej nagrody Nobla z 1984 r., był w 1990 r. niewątpliwie jedną z nabardziej wpływowych osób w państwie.
Wole kandydowania na urzad prezydencki wyraził dn.10 IV 1990 r. słynnym „nie chcę ale muszę”. Głosił on hasło „przyspieszenia” reform w opozycji do rządu...
Read more »

Wybory 1990

20 Lis

Urzedujący od 1989 r. Prezydent RP gen. Wojciech Jaruzelski wyraził zgodę na skócenie swej kadencji prezydenckiej i wole rezygnacji ze stanowiska Prezydenta RP. Wobec tego Marszwłek Sejmu Mikołaj Kozakiewicz rozpisał pierwsze w historii Polski powszechne wybory prezedenckie których termin wyznaczył na 25 listopada 1990 r.
Kolejni politycy deklarowali chęc objęcia...
Read more »