Pozostali kandydaci

20 Lis

Janusz Korwin-Mikke, prezes Unii Polityki Realnej ponownie kandydował pod hasłem „Prezydent 2000”. Tym razem uzyskał mniej głosów niż w 1995 r. – 1,43%, el za to wyższa lokatę – 6 miejsce. Wielką natomiast niespodzianką był barzo słaby wynik byłego prezydenta Lecha Wałęsy, kóregho poparła jego partia Chrześcijańska Demokracja RP. Zajął...
Read more »

Andrzej Lepper

20 Lis

Andrzej Lepper, ur. 1954 r. w 1992 r. stworzył rolnicza „Samoobronę”. Było to ugrupowanie rolników którzy protestowali przeciwko niekorzystnym warunkom spłaty kredytów narzuconymi im prze Banki. „Samoobrona” działała początkowo bardzo radykalnie, blokowała drogi itd.
W wyborach prezydenckich Andrzej lepper kandydował już raz w 1995 r. uzyskujac w I turze wynik...
Read more »

Jarosław Kalinowski

20 Lis

Jarosław Kalinowski ur. 1962, prezes Polskiego stronnictwa Ludowego, był od 1993 r. posłem na sejm RP. W 1997 był Ministrem Rolnictwa w rzadzie włodzimierza cimoszewicza do zerwania przez PSL koalicji z SLD.
PSL wystawiło go w wyborach mimoi że były tez głosy domagające się startu W.Pawlaka, lub mardszałka Sejmu józefa...
Read more »

Marian Krzaklewski

20 Lis

Marian Krzaklewski, ur. 1950 , był działaczem zwiazkowym i od 1991 przewodniczacym NSZZ „Solidarnosć” a od 1997 – Akcji wyborczej Solidarnosć, z ramienai której został w IX 1997 posłem na Sejm RP. Początkowo nie kwapił się do podjęcia decyzji o starcie w wyborach i mówiło się że raczej może wystartowaś...
Read more »

Andrzej Olechowski

20 Lis

Andrzej Olechowski – ur. 1947 – zaistniał na scenie polityczno-partyjnej w 1993 kiedy pod auspicjami Lecha Wałęsy stanął na czele Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform (BBWR). Byl politykim „do wynajecia” skoro w 1992 sprawoał funkcję ministra finansów w rządzie j.Olszewskiego, zaś w l IX 1993-II 1995 – ministra spraw Zagranicznych w...
Read more »

Kwaśniewski Replay

20 Lis

Aleksander Kwaśniewski pełnił urzad prezydenta od 1995 r. W tym czasie zdołał znacznie zwiększyć swą popularność i bazę wyborczą zyskujac uznanie nawet wśród cześci centro-prawicowe elektroratu. Ponieża zas ta część sceny polityycznej nie wystawiła znowu wspólnego kandydata, Kwasniewski mógł walczyć nie tyle ozwycięstwo bo to było dośc pewne, ile o...
Read more »

Wybory 2000

20 Lis

W 2000 r. upływała Kadencja Aleksandra Kwaśniewskiego. Zarzadzeniem marszałka Sejmu Macieja Płażyńskiego termin 3 powszechnych i wolnych wyborów prezydenckich wyznaczono na 8 X 2000 r. Zarejestrowało się 13 kandydatów jednakże Jan Olszewski zrezygnował na rzecz Mariana Krzakleewskego i ostatecznie wystartowało 12.
Osiągnęli oni nastepujące wyniki:
1. Aleksander Kwaśniewski –...
Read more »