Niccolo Machiavelli

19 Lis

Niccolo Machiavelli był pisarzem i dyplomatą doby renesansu. Napisał utwór zatytułowany Książę. Według niego cel uświęcał środki. Uważał, że dobro kraju jest najważniejsze i aby utrzymać taki stan rzeczy można używać przemocy i podstępu, zatem opowiadał się paradoksalnie za dobrem poprzez zło. W Księciu opisał idealnego władcę, który według Machiavellego...
Read more »

Erazm z Rotterdamu

19 Lis

Niewątpliwie najbardziej wybitnym reprezentantem humanizmu był Erazm z Rotterdamu. Był prawdziwym człowiekiem renesansu i wzorem dla innych. Otwarcie mówił o problemach z jakim boryka się Kościół, będąc jednocześnie katolikiem. Wierzył w dobro człowieka. Uważał bowiem, iż ludzie rodzą się dobrzy, mają dobro we krwi, a dopiero życie i zetknięcie się...
Read more »

Stoicyzm

19 Lis

Filozofowie renesansu głosili oprócz epikureizmu, także stoicyzm. Uważano bowiem, że dystans do życia i do wydarzeń, które nie zawsze są dla ludzi pomyślne, pozwoli na osiągnięcie trwałego szczęścia. Według stoików bowiem nadrzędnym celem człowieka jest właśnie osiągnięcie szczęścia. Pojęcie cnoty było u stoików równoważne stanowi duszy, który opierał się na...
Read more »

Epikureizm

19 Lis

Jak powszechnie wiadomo średniowiecze nie było epoką optymistyczną. Ciągłe wojny, choroby i klęski głodu spowodowały, że ludzie żyli w niepewności jutra oczekując śmierci. W renesansie natomiast filozofowie zwrócili uwagę na to, że z życia należy czerpać to co najlepsze, że powinno się żyć chwilą. Hasłem przewodnim było jak łatwo się...
Read more »

Neoplatonizm

19 Lis

Scholastyka średniowieczna opierała się na filozofii Arystotelesa. Dlatego też myśliciele zdecydowali się poznać dzieła filozofa, który sprzeciwia się arystotelejskim zasadom, a mianowicie Platona. Niewątpliwie na czele neoplatoników stali Marsilio Ficino oraz Giovanni Pico Della Mirandola. Neoplatonizm opierał się na dwóch głównych myślach, a mianowicie na tym, że człowiek jest doskonałym...
Read more »

Humanizm

19 Lis

W dobie renesansu do głosu doszły pragnienia myślicieli dotyczące całkowitej zmiany sposobu myślenia. W średniowieczu w centrum uwagi stał Bóg, a człowiek był uważany za istotę niedoskonałą. Wierzono w dualizm ciała i duszy, zatem dusza była doskonała i idealna, nieśmiertelna i wieczna, a ciało było tylko jej więzieniem. Wraz z...
Read more »

Filozofia renesansu

19 Lis

Filozofia renesansu jest filozofią człowieka, zatem największa rolę pełniła tu antropologia. Zdecydowanie dominującym nurtem światopoglądowym epoki renesansu jest humanizm.
Humanizm nie opierał się tylko na tym, że człowiek stał się centrum uwagi. Owszem skupiano się na nim, na jego duszy i sprawach materialnych. Ciało przestało być więzieniem dla duszy, tak...
Read more »