Dramat nowożytny

19 Lis

Dramat nowożytny został stworzony przez Williama Szekspira. Dramatopisarz zerwał z regułą trzech jedności. W jego utworach bowiem akcja rozgrywa się w wielu miejscach i jest wielowątkowa. W dramacie nowożytnym w przeciwieństwie do antycznego, jest więcej niż trzech aktorów oraz występują sceny batalistyczne. Szekspir w sztukach ukazuje również zmianę cech charakteru...
Read more »

Bajka

19 Lis

Bajka należy do krótkich utworów literackich. Zawsze zawiera pewne pouczenie zwane inaczej morałem. Znajduje się on zazwyczaj na końcu bajki, bądź też wynika z jej treści. Czasami jest pisana wierszem i ma charakter żartobliwy. Bohaterami bajek są najczęściej zwierzęta i przedmioty, które są tak zwanymi alegoriami. Uosabiają oni różne ludzkie...
Read more »

Pieśń

19 Lis

Pieśń jest gatunkiem literackim związanym z obrzędami muzyką. Jest on podzielony na strofy i pisany patetycznym, podniosłym stylem. Pieśń jako odrębna forma liryczna po raz pierwszy pojawiła się w twórczości Horacego. W renesansie pieśni były pisane między innymi przez Jana Kochanowskiego. Do najsłynniejszych pieśni należą pieśń O spustoszeniu Podola oraz...
Read more »

Elegia

19 Lis

Elegia jest utworem lirycznym. W starożytności stanowiła ona pieśń żałobną. Tematyka elegii dotyczy problemów związanych z egzystencją człowieka. Jej treść natomiast jest poważna i ma charakter refleksyjny. Ton utworu może być smutnym rozpamiętywaniem, rozważaniem, a także skargą. Wśród elegii wyróżnia się obecnie elegie miłosne oraz elegie patriotyczne. Elegia należy do...
Read more »

Satyra

19 Lis

Satyra jest gatunkiem literackim i zarazem publicystycznym. To specyficzny utwór, ponieważ zawiera elementy epiki i liryki. Satyry były w starożytności pisane przez poetę rzymskiego Horacego. Satyra w pewien sposób ośmiesza zjawiska, osoby, bądź stosunki. Świat prezentowany w tym utworze jest komiczny, a postacie karykaturalne. Istotą satyry jest zatem ukazywanie rzeczywistości...
Read more »

Fraszka

19 Lis

Fraszka jest krótkim utworem lirycznym zakończonym puentą. Fraszki są zwykle rymowane, bądź wierszowane. Gatunek ten wywodzi się ze starożytności i była znana jako bukolika. Fraszki w renesansie były pisane przez Jana Kochanowskiego. Polski poeta wprowadził ten gatunek do polskiej literatury, nadając mu nazwę i kształt w jakim go dziś znamy....
Read more »

Gatunki literackie

19 Lis

W renesansie powstał gatunek literacki z rodzaju liryki zwany fraszką. Stworzył go polski pisarz Jan Kochanowski, który napisał między innymi fraszkę Na Lipe oraz Na zdrowie. Wcześniej forma ta istniała jako bukolika. Dopiero jednak Jan Kochanowski nadał jej charakterystyczne cechy i schemat budowy. W renesansie pisano również poematy satyrowe, elegie...
Read more »