Łukasz Górnicki

20 Lis

Łukasz Górnicki urodził się w 1527 roku. Pełnił funkcję sekretarza biskupa Samuela Maciejowskiego w Krakowie. Studia rozpoczął po podróży do Włoch. Wcześniej był też w Siedmiogrodzie. Służył także u biskupa Andrzeja Zebrzydowskiego. Od 1552 był współpracownikiem kancelarii królewskiej Zygmunta Augusta. Został duchownym, a następnie objął parafię w Wieliczce. Podczas drugiego...
Read more »

Pieśni Kochanowskiego

20 Lis

Jan Kochanowski był wybitnym poetą renesansu. Pisał między innymi pieśni, które zostały zebrane w Pieśni księgi dwoje oraz Pieśni kilka. Utwory te były pisane przez Jana Kochanowskiego przez przeszło dwadzieścia lat. Pisarz przebywał wtedy na dworach królewskich i w swym rodzinnym Czarnolesie. Pieśni księgi dwoje zostały wydane drukiem w 1586...
Read more »

Klemens Janicki

20 Lis

Klemens Janicki był jednym z wybitnych przedstawicieli poezji nowołacińskiej. Pisał zatem utwory w języku łacińskim i czerpał wzorce z kultury antycznej. Do największych dzieł Klemensa Janickiego należy elegia zatytułowana O sobie samym do potomności. Janicki zawarł w niej opis swego życia, szczególnie swoją drogę do zostania poetą, a następnie chorobę....
Read more »

Poezja nowołacińska

20 Lis

Podczas gdy wśród mieszczan i plebsu rozwijał się nurt plebejsko- mieszczański, na dworach szlacheckich i książęcych kwitła poezja nowołacińska. Była ona zatem związana z nurtem dworskim. Pisarze poezji nowołacińskiej inspirowali się kulturą antyczną i nawiązywali do starożytnych poetów, najczęściej do Horacego. Pisano utwory po łacinie w przeciwieństwie do literatury plebejsko-...
Read more »

Nurt plebejsko-mieszczański

20 Lis

W renesansie zaczęto bardziej interesować się sztuką i literaturą. Zmniejszyła się liczba analfabetów, a książki z powodu wynalezienia druku stały się dostępne większej rzeszy odbiorców. Pisarze tworzyli więc w języku polskim dla mieszczaństwa. Słynnym pisarzem nurtu mieszczańsko-plebejskiego był Jan z Koszyczek, który napisał Rozmowy. Dotyczyły one dyskusji między Salomonem a...
Read more »

Biernat

20 Lis

Biernat z Lublina urodził się w 1470 roku i był jednym z pierwszych przedstawicieli renesansu w Polsce. Był duchownym, poetą, a także medykiem na dworach szlacheckich i w kamienicach mieszczańskich. Z renesansem zetknął się prawdopodobnie, gdy poznał Kallimacha. Jego dziełem był Raj duszny oraz Dialog Palinura z Charonem. Niemniej jednak...
Read more »

Polski renesans

20 Lis

Zwiastuny renesansu pojawiły się w Polsce już w II połowie XV wieku. Tworzyli wtedy między innymi Jan Ostroróg, a także wybitny polski kronikarz Jan Długosz. Jednakże za rozkwit renesansu uważa się wiek XVI, nazywany też wiekiem złotym. Panował wtedy Zygmunt I Stary, który pojął za żonę Bonę z rodu Sforzów....
Read more »

William Szekspir

19 Lis

William Szekspir był wybitnym angielskim dramatopisarzem, który tworzył w okresie panowania królowej Elżbiety. Choć początkowo był tylko służącym w trupie aktorów, stał się wkrótce jednym z nich, aż w końcu sam zaczął pisać sztuki i je wystawiać. Pisał zarówno sztuki komediowe, jak i tragiczne oraz kroniki historyczne. Do największych dzieł...
Read more »

Francois Rabelais

19 Lis

Francois Rabelais był wybitnym humanistą oraz pisarzem. Jego największym dziełem jest epopeja pod tytułem Gargantua i Pantagruel. Jest ona satyrą wobec średniowiecznego feudalizmu, a jednocześnie utopią i wizją idealnego społeczeństwa. Gargantua i Pantagruel jest więc epopeją, w której Rabelais kpi z feudalizmu, jednocześnie chwaląc humanizm. Jest to historia o olbrzymach,...
Read more »

Montaigne

19 Lis

Michel Eyquem de Montaigne był francuskim pisarzem i zwolennikiem nurtu filozoficznego zwanego sceptycyzmem. Dziełem życia Monaigne’a są Essais. Jest to zbiór rozważań na temat egzystencji człowieka, szczęścia. Próby mają charakter duchowego dziennika, zawierają, bowiem osobiste przeżycia wewnętrzne autora. Montaigne uważa, że życie każdego człowieka powinno być przyjemne, łatwe i rozsądne,...
Read more »