Rzeźba renesansu

20 Lis

Znawcy sztuki renesansowej zgodnie twierdzą, że najważniejszą regułą rzeźbiarzy doby renesansu było dążenie do uzyskania jak najbardziej idealnej sylwetki człowieka, która dodatkowo odzwierciedlałaby także uczucia. Rzeźbiarze przez całą karierę rzeźbiarską doskonalili swoje umiejętności, co sprawiło, że rzeźby tworzone przez nich były prawdziwymi dziełami. Rzeźbiarze renesansowi często przedstawiali nagie ciała na...
Read more »

Malarstwo renesansu

20 Lis

Malarstwo renesansu było malarstwem wyzwolonym od sztywnych schematów i zasad średniowiecza. Zaczęto też stosować nowe techniki malarskie. Zastąpiono między innymi temperę farbą olejną, a deski płótnem. Przestano lekceważyć rysunek. Stał się on bowiem podstawą do powstania obrazu, co z pewnością wpłynęło na powstanie późniejszych dzieł malarskich Leonarda da Vinci, czy...
Read more »

Malarze renesansu

20 Lis

W dobie renesansu malarstwo wkroczyło na nowe tory. Tworzyło wówczas wielu świetnych malarzy, których obrazy były i są nadal wielkimi i cenionymi dziełami sztuki. Do najsłynniejszych malarzy renesansu należał Sandro Botticelli, który namalował między innymi Narodziny Wenus, a także Leonardo da Vinci, Rafael, który był twórcą Maryi z dzieciątkiem oraz...
Read more »

Renesansowe budowle

20 Lis

W renesansie fundamentalnymi budowlami były niewątpliwie kościół i pałac. Pałace budowano w ten sposób, że wokół dziedzińca w kształcie sześcianu znajdowały się cztery poszczególne skrzydła pałacu. Fasady pałaców były ozdabiane arkadami, loggiami, łukami wspartymi na kolumnach, które występowały zazwyczaj w trzech porządkach. Filip Brunelleschi stworzył koncepcję fasady zewnętrznej, która była...
Read more »

Architektura renesansu

20 Lis

Architektura renesansu charakteryzowała się prostą konstrukcją w przeciwieństwie do budowli gotyckich. Rzadko stosowano zatem sklepienia krzyżowe popularne jeszcze w XIII wieku. Często natomiast wykorzystywane były sklepienia kolebkowe, a także żaglaste. Zachowywano proporcję i umiar. Porządki architektoniczne starożytnej Grecji pojawiły się w architekturze renesansu w XV wieku. W XVI wieku natomiast...
Read more »

Filip Brunelleschi

20 Lis

Filip Brunelleschi był zdecydowanie największym architektem doby renesansu. Właśnie on stworzył podstawy architektury renesansowej, rzecz jasna na podstawie architektury antycznej Grecji i Rzymu. Filip Brunelleschi był przekonany, że powinno się wrócić do antycznych wzorców. Twierdził on bowiem, że to właśnie zasady architektury starożytnej bardziej odzwierciedlają charakter nowej epoki. Zrezygnował więc...
Read more »

Sztuka renesansu

20 Lis

Sztuka renesansu to liczna nawiązania i kontynuacje artystów starożytnej Grecji i Rzymu. Zaczęto inspirować się mitologią i naturą. Tworzono również portrety, a jednymi z najsłynniejszych są Mona Lisa i Dama z gronostajem, zwana też Damą z łasiczką, które namalował Leonardo ca Vinci. Nie zrezygnowano jednak całkiem z tematyki biblijnej, o...
Read more »