Styl gotycki

19 Lis

W XII wieku styl romański zaczął odchodzić w niepamięć, z powodu pojawienia się nowego nurtu w sztuce, a mianowicie gotyku. Gotyk był zupełnie innym stylem niż romanizm. Budowle charakteryzowały się strzelistością i smukłością. Były budowane z cegieł na planie krzyża. Okna były niebotycznie wysokie i ozdobione witrażami co dawało niesamowity...
Read more »

Styl romański

19 Lis

W IX wieku we Francji został zapoczątkowany styl romański, który szybko rozprzestrzenił się w całej Europie Zachodniej. Zaznaczył się on szczególnie w budownictwie sakralnym, które miało wówczas cechy charakterystyczne dla budowli obronnych. Budowano z bloków kamiennych, przecz co mury były grube, a budynki przysadziste. Wewnątrz budowli panował półmrok, ponieważ okna...
Read more »

Szkoły i uniwersytety

19 Lis

W 1215 roku na IV Soborze Laterańskim zapadła decyzja o zakładaniu szkół przy każdej parafii. Nieco wcześniej, bo w XII wieku, zaczęto zakładać szkoły miejskie. Były one zakładane, a następnie prowadzone przez zakony. W większych szkołach tego typu, czyli katedralnych i klasztornych realizowano program nauczania siedmiu sztuk wyzwolonych. W mniejszych...
Read more »

Chrystianizacja Europy

19 Lis

Obowiązek chrystianizacji narodził się w państwie Karola Wielkiego. Istniała wtedy bowiem idea, że państwo nie może istnieć bez Boga. Jednakże chrystianizacja łączyła się z wojnami, niekiedy bardzo krwawymi, czego przykładem jest wojna z Sasami. Zaczęto budować nowe klasztory, które stały się ważnymi ośrodkami kultury. Były one miejscem zetknięcia się ocalałych...
Read more »

Renesans karoliński

19 Lis

Renesans karoliński nastąpił w okresie panowania Karola Wielkiego, wskutek przeprowadzonych przez niego reform. Cesarz przeprowadził bowiem reformę Kościoła, dzięki której kler miał być znacznie lepiej przygotowany do duszpasterstwa i prowadzenia misji niż dotychczas. Rozpoczęło się rozbudowywanie i tworzenie nowych szkół, szczególnie klasztornych oraz licznych skryptoriów. Sam cesarz założył na swym...
Read more »

Podział kultury

19 Lis

W średniowieczu już od początku epoki zaznaczył się wyraźnie podział kultury na uczoną u ludową. Kultura uczona była dostępna tylko i wyłącznie dla ludzi wykształconych, zatem w głównej mierze duchownych. Była uniwersalna dla całej chrześcijańskiej Europy, a jej językiem była łacina. Łacina była językiem, którego nauczano w szkołach wszędzie na...
Read more »

Dorobek średniowiecza

19 Lis

Wielka wędrówka ludów u schyłku starożytności i na początku średniowiecza doprowadziła do zderzenia dwóch zupełnie odmiennych kultur, a mianowicie kultury antycznej, z pogańską. To właśnie ich zetknięcie spowodowało kształtowanie się kultury nowej epoki, jaką było średniowiecze. Kultura antyczna stopniowo odchodziła w zapomnienie. Cywilizacyjny regres nie nastąpił jedynie na północy Irlandii...
Read more »