Zygmunt I Stary

19 Lis

Zygmunt I Stary był królem Polski w XVI wieku. Poślubił Bonę Sforzę, zapoczątkowując tym samym renesans w Polsce. Jego panowanie jest określane mianem złotego wieku. W rzeczy samej nastąpił wtedy rozwój gospodarczy Polski, a także kulturowy. Na dwór królewski przybyło wielu włoskich artystów, którzy stali się wzorem dla polskich pisarzy,...
Read more »

Kazimierz Jagiellończyk

19 Lis

Kazimierz Jagiellończyk był młodszym synem Władysława Jagiełły i Zofii Holszańskiej. Początkowo zasiadł na tronie litewskim, jednakże po śmierci brata objął również tron polski. Po przybyciu do niego delegacji Związku Pruskiego, zdecydował się na inkorporację Prus do Królestwa Polskiego, wypowiadając tym samym wojnę Krzyżakom. Choć początkowo na polu walki nie odnosił...
Read more »

Władysław Jagiełło

19 Lis

Po śmierci Jadwigi, Władysław Jagiełło zdecydował się wypowiedzieć wojnę zakonowi krzyżackiemu, który rozpoczął ekspansję terytorialną, która nie była królowi na rękę. Krzyżacy zdobyli bowiem Żmudź od Witolda, a następnie w 1402 roku kupili Nową Marchię od Brandenburgii. Pretekstem do wojny stało się powstanie antykrzyżackie na Żmudzi, które zakon krwawo stłumił....
Read more »

Władysław Warneńczyk

19 Lis

Władysław Warneńczyk był starszym synem Władysława Jagiełły i Zofii Holszańskiej. Panował w Polsce i na Węgrzech. W 1443 roku zdecydował się on podjąć walkę z Turkami osmańskimi. Zakończyła się zwycięstwem młodego króla i podpisaniem porozumienia. Niemniej jednak za namową legatów papieskich, Władysław zerwał zaprzysiężone porozumienie i ruszył na czele wojsk...
Read more »

Jadwiga

19 Lis

Jadwiga była młodszą córką Ludwika Andegaweńskiego. Miała zostać małżonką Wilhelma Habsburga, ale możnowładcy polscy unieważnili związek i wydali ją za mąż za poganina, litewskiego księcia Jagiełłę. W sierpniu w 1385 roku, zawarto unię personalną między Litwą a Polską w Krewie. Niespełna rok później po chrzcie Jagiełły i koronacji, odbyły się...
Read more »

Ludwik Andegaweński

19 Lis

Kazimierz Wielki nie pozostawił po sobie żadnego męskiego potomka. Miał jednak wnuka Kaźka Słupskiego, którego usynowił. Władca chciał, aby Kaźko zasiadł na tronie, a po nim jego potomni. Jednakże po śmierci Kazimierza Wielkiego, możnowładcy unieważnili testament, dotrzymując tym samym umowy z Węgrami. To spowodowało, że na tronie polskim zasiadł Ludwik...
Read more »

Dynastia Jagiellonów

19 Lis

Dynastia Jagiellonów została zapoczątkowana przez Władysława Jagiełłę. Był on księciem litewskim. Zasiadł na tronie polskim po przyjęciu chrztu i poślubieniu Jadwigi, która była młodszą córką Ludwika Andegaweńskiego, w 1386 roku. Jadwiga urodziła mu córeczkę, niestety obie zmarły. Władysław ożenił się ponownie. Jego drugą żoną była Zofia Holszańska. Mieli dwoje synów....
Read more »