Bizancjum

19 Lis

Cesarstwo bizantyjskie traciło stopniowo swe posiadłości na rzecz Turków osmańskich, już od początków istnienia imperium. Pierwszymi bowiem łupami wojennymi muzułmanów stały się posiadłości Bizancjum w Azji Mniejszej. W połowie XV wieku Bizancjum ograniczało się jedynie do Konstantynopola, który również został zdobyty przez Turków osmańskich. Miało to miejsce w 1453 roku....
Read more »

Warna

19 Lis

Turcy osmańscy po walkach z Mongołami mogli znów skoncentrować się na podboju Europy. W tym samym czasie na tronie węgierskim zasiadł Władysław III, najstarszy syn Władysława Jagiełły i Zofii Holszańskiej. Zdecydował się on wyruszyć przeciw Turkom, lecz w rzeczywistości wojskiem dowodził Jan Hunyady. Władysław III był jeszcze wtedy zbyt młody...
Read more »

Podbój Europy

19 Lis

Turcy osmańscy rozpoczęli efektywny podbój Europy już u schyłku XIII, po podbiciu Azji Mniejszej. Pierwszą ofiarą stały się Bośnia i Serbia. Armie tych państw starły się ostatecznie w decydującej bitwie z Turkami osmańskimi na Kosowym Polu w roku 1389 i poniosły klęskę, co otworzyło Turkom drogę do dalszego podboju krajów...
Read more »

Armaty Urbana

19 Lis

Turcy osmańscy weszli w posiadanie tak zwanej armaty Urbana. Urban był ludwisarzem pochodzącym z Węgier, a jego życiowym celem było zbudowanie najpotężniejszego działa świata. Jednakże prosząc o finansowe wsparcie spotkał się z niechęcią europejskich władców. W związku z tym przeszedł na stronę wroga swej ojczyzny. Odlał armatę z brązu, której...
Read more »

Oręż janczarów

19 Lis

Janczarzy, czyli stałe oddziały tureckie, nie posiadali zbroi, bowiem nie była im ona zbytnio potrzebna. Jedyną bronią jaką początkowo posiadali był łuk. Janczarzy byli wyśmienitymi łucznikami i rzadko zdarzało się, że nie trafiali do celu, zatem w ich rękach łuk, choć niepozorny w stosunku do oręża wojska europejskiego, stawał się...
Read more »

Janczarzy

19 Lis

Armia turecka składała się przede wszystkim z lenników sułtana, którzy tworzyli spahisy, czyli jazdę tworzoną w przypadku ogłoszenia wojny. Jednakże sułtan posiadał też oddziały stałe, złożone z doborowych janczarów bezwzględnie mu posłusznych. Janczarzy byli zwykle mieszkańcami podbijanych ziem, którym narzucano wiarę w islam oraz szkolono na wspaniałych wojowników. Janczarzy nie...
Read more »

Imperium Osmanów

19 Lis

Imperium Osmanów zostało stworzone przez tureckiego emira Osmana I u schyłku XIII wieku. Nazywane jest też imperium otomańskim. Początkowo skierowane było głównie ku ekspansji terytorialnej, prowadziło zatem politykę podbojów. W XIII i XIV wieku Turcy osmańscy podbili Anatolię, wszystkie posiadłości bizantyjskie w Azji Mniejszej, a następnie rozpoczęli podbój Półwyspu Bałkańskiego,...
Read more »