Niewola awiniońska

19 Lis

Kiedy papieżem został w 1305 roku Klemens V, siedziba papiestwa została przeniesiona do Awinionu, dawnej siedziby Karola Wielkiego. To spowodowało, że Francuzi zaczęli stanowić większość w kolegium kardynałów, a sam papież Klemens V stał się jakby narzędziem w rękach Filipa IV Pięknego. Siedziba papieży w Awinionie istniała przez przeszło siedemdziesiąt...
Read more »

Władza cesarska

19 Lis

W 1273 roku w Niemczech władzę objął Rudolf z Habsburga, który zakończył tym samym okres wielkiego bezkrólewia. Mimo podbojów i wielu starań nie uzyskał korony cesarskiej. Dostała się ona bowiem w ręce Karola IV Luksemburczyka. W 1356 roku Karol IV wydał Złotą bullę, która była dokumentem regulującym prawo wyboru króla....
Read more »

Konflikty społeczne

19 Lis

Czarna śmierć i wojna stuletnia przyczyniły się w znacznej mierze do wywołania konfliktów społecznych wśród ubogiej ludności. W drugiej połowie XIV wieku miała miejsce żakeria. Było to powstanie chłopskie we Francji. Podobne bunty miały miejsce w Anglii, gdzie wybuchło powstanie Wata Tylera. Całą średniowieczną Europę natomiast ogarnęły nieco mniej groźne,...
Read more »

Wojna stuletnia

19 Lis

Po śmierci Filipa IV Pięknego we Francji pojawił się problem. Nie pozostawił on bowiem po sobie żadnego męskiego potomka. O władzę zaczęli się więc ubiegać bratanek Filipa IV, Filip VI oraz Edward III, który był synem córki Filipa IV. Na tronie zasiadł Filip VI, ale Edward III nie dał za...
Read more »

Epidemia dżumy

19 Lis

Klęski nieurodzaju spowodowały brak żywności, co z kolei doprowadziło do klęski głodu. Ludzie stali się więc osłabieni i podatni na choroby. W latach 30. XIV wieku w Azji Środkowej wybuchła epidemia dżumy. Stopniowo choroba zaczęła rozprzestrzeniać się na inne tereny Azji i Afryki. Mniej więcej w tym samym czasie Mongołowie...
Read more »

Kryzys gospodarczy

19 Lis

Kryzys gospodarczy rozpoczął się wówczas, gdy odkryto, iż król Francji, a mianowicie Filip IV Piękny wypuścił do obiegu pieniężnego masę sfałszowanych monet. Spowodowało to bankructwo wielu domów bankowych. Niemniej jednak to zmiana klimatu, a dokładniej jego znaczne ochłodzenie, spowodowało prawdziwy kryzys, który pociągnął za sobą tragiczne skutki. Klimat uległ ochłodzeniu,...
Read more »

Kryzys średniowiecza

19 Lis

Kryzys średniowiecza rozpoczął się na początku XIV wieku. Początkowo kryzys ograniczał się jedynie do sfery gospodarczej i spowodowany był fałszowaniem pieniędzy przez Filipa IV Pięknego. Jednakże później nastąpiło ochłodzenie klimatu. Gospodarka średniowiecznej Europy jednym słowem legła w gruzach. Była ona bowiem oparta przede wszystkim na rolnictwie. Zapanowała klęska głodu. Kolejne...
Read more »