Kryzys średniowiecza

19 Lis

Kryzys średniowiecza rozpoczął się kryzysem na niwie gospodarczej. Wszystko za sprawą między innymi Filipa IV Pięknego, który wprowadził do obiegu fałszywe monety. Niemniej jednak większą rolę odegrały w tej kwestii zmiany klimatu, a mianowicie jego ochłodzenie. Spowodowały one klęski nieurodzaju. Wkrótce potem wybuchła epidemia morowej zarazy. W ciągu zaledwie kilku...
Read more »

Imperium osmańskie

19 Lis

Początki imperium osmańskiego sięgają końca XIII wieku. Wówczas bowiem jeden z tureckich emirów, a dokładniej Osman I, ogłosił się sułtanem, a następnie zaczął budowę nowego imperium muzułmańskiego. Imperium osmańskie stało się wielkim wrogiem Europy. Zagrażało również Polsce. Z Turkami osmańskimi walczył między innymi Władysław Warneńczyk pod Warną w 1444 roku....
Read more »

Dorobek średniowiecza

19 Lis

Kulturę średniowiecza można podzielić na okres romański i gotyk. U schyłku epoki natomiast widoczne są zwiastuny nowej epoki, czyli renesansu. W średniowieczu pierwszorzędną rzeczą była wiara, Kościół i religia chrześcijańska. Rozwinęło się więc budownictwo sakralne, a w sztuce dominowała tematyka religijna i biblijna. Od XI wieku rozprzestrzeniał się nurt zwany...
Read more »

Schyłek średniowiecza

19 Lis

Schyłek średniowiecza jest czasem głębokiego kryzysu zarówno społecznego, religijnego i gospodarczego, jak i kryzysu średniowiecznych idei. Wybuchła epidemia dżumy i wojna stuletnia. Zginęły setki tysięcy ludzi. Każdy zaczął sobie zadawać pytanie, dotyczące tego, że skoro Bóg jest dobry i wszechmogący, dlaczego pozwala na istnienie zła. Teocentryzm miał coraz mniej zwolenników....
Read more »

Niewola awiniońska

19 Lis

Kiedy papieżem został w 1305 roku Klemens V, siedziba papiestwa została przeniesiona do Awinionu, dawnej siedziby Karola Wielkiego. To spowodowało, że Francuzi zaczęli stanowić większość w kolegium kardynałów, a sam papież Klemens V stał się jakby narzędziem w rękach Filipa IV Pięknego. Siedziba papieży w Awinionie istniała przez przeszło siedemdziesiąt...
Read more »

Władza cesarska

19 Lis

W 1273 roku w Niemczech władzę objął Rudolf z Habsburga, który zakończył tym samym okres wielkiego bezkrólewia. Mimo podbojów i wielu starań nie uzyskał korony cesarskiej. Dostała się ona bowiem w ręce Karola IV Luksemburczyka. W 1356 roku Karol IV wydał Złotą bullę, która była dokumentem regulującym prawo wyboru króla....
Read more »

Konflikty społeczne

19 Lis

Czarna śmierć i wojna stuletnia przyczyniły się w znacznej mierze do wywołania konfliktów społecznych wśród ubogiej ludności. W drugiej połowie XIV wieku miała miejsce żakeria. Było to powstanie chłopskie we Francji. Podobne bunty miały miejsce w Anglii, gdzie wybuchło powstanie Wata Tylera. Całą średniowieczną Europę natomiast ogarnęły nieco mniej groźne,...
Read more »

Wojna stuletnia

19 Lis

Po śmierci Filipa IV Pięknego we Francji pojawił się problem. Nie pozostawił on bowiem po sobie żadnego męskiego potomka. O władzę zaczęli się więc ubiegać bratanek Filipa IV, Filip VI oraz Edward III, który był synem córki Filipa IV. Na tronie zasiadł Filip VI, ale Edward III nie dał za...
Read more »

Epidemia dżumy

19 Lis

Klęski nieurodzaju spowodowały brak żywności, co z kolei doprowadziło do klęski głodu. Ludzie stali się więc osłabieni i podatni na choroby. W latach 30. XIV wieku w Azji Środkowej wybuchła epidemia dżumy. Stopniowo choroba zaczęła rozprzestrzeniać się na inne tereny Azji i Afryki. Mniej więcej w tym samym czasie Mongołowie...
Read more »

Kryzys gospodarczy

19 Lis

Kryzys gospodarczy rozpoczął się wówczas, gdy odkryto, iż król Francji, a mianowicie Filip IV Piękny wypuścił do obiegu pieniężnego masę sfałszowanych monet. Spowodowało to bankructwo wielu domów bankowych. Niemniej jednak to zmiana klimatu, a dokładniej jego znaczne ochłodzenie, spowodowało prawdziwy kryzys, który pociągnął za sobą tragiczne skutki. Klimat uległ ochłodzeniu,...
Read more »