Emmanuel Kant

21 Lis

Kant był jednym z ważniejszych filozofów przełomu wieku osiemnastego oraz dziewiętnastego. Urodził się w roku 1724 na terenie Niemiec, a dokładniej mówiąc w Królewcu, oprócz tego że był wziętym filozofem to dodatkowo był profesorem logiki i metafizyki na uniwersytecie w miejscu swojego urodzenia. Jest on twórcą założeń filozofii, którą określić można mianem abstrakcyjnej, czy też bardzo skomplikowanej – tworzył on założenia krytyczne oraz transcendentalne, gdzie zakładał, że przedmiot posiada swój warunek poznawczy i w każdym przypadku jest nim podmiot. Do podstawowych cech jego koncepcji myślowych zaliczyć można między innymi agnostycyzm poznawczy oraz aprioryzm, dotyczące zjawisk mających miejsce wokół człowieka. Najczęściej podkreśla się w jego przypadku zniesienie granic pomiędzy filozofią racjonalistyczną, a empiryczną. Do jego osiągnięć odwołuje się między innymi pozyt izm logiczny, a oprócz tego fenomenologia. Warto także podkreślić, że w całej swojej działalności starał się konfrontować własne poglądy z wcześniejszymi osiągnięciami filozofii oraz dorobkiem filozofów, którzy działali przed nim, zarówno jeśli chodzi o tych antycznych oraz nowożytnych, średniowiecznych i tak dalej. Badał on każdy, nawet najbardziej elementarny i podrzędny warunek danej filozofii, wzmacniając jednocześnie przekonanie o słuszności własnych poglądów oraz dokonań, które na tle filozoficznym miały miejsce w jego życiu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *