Biografia

21 Lis

Emmanuel Kant przez całe swoje życie związany był z Królewcem (obecnie Kaliningradem, znajdującym się w obwodzie kaliningradzkim). Wychowywał się w rodzinie rzemieślników, jego ojciec, zarówno jak i matka posiadali mieszczańskie korzenie. Od samego dzieciństwa wychowywany był w wierze luterańskiej i takie też otrzymał wykształcenie. W roku 1740 miejsce ma ważny moment w życiu młodego Emmanuela, rozpoczyna on bowiem studia filozoficzne na uniwersytecie w rodzinnym mieście. Styka się tutaj także z filozofią i szeroką gamą innych nauk, zgłębiając przede wszystkim systemy myślowe filozofów oświeceniowych. Po sześciu latach jest zmuszony przerwać dalszą naukę, czego powodem jest śmierć jego ojca. W celu zapewnienia sobie oraz swojej matce w miarę godziwego bytu zajmował się udzielaniem korepetycji w Królewcu i okolicznych miejscowościach, a oprócz tego na własną rękę kontynuował prowadzone wcześniej badania filozoficzne i publikował co jakiś czas nową pracę. W roku 1755 jego sytuacja ulega poprawie, zyskuje bowiem etat na uczelni i dodatkowo cały czas zajmuje się prowadzeniem korepetycji. Dzięki stanowisku na uczelni udało mu się jednak przejść przez wszystkie ze szczebli kariery naukowej i w końcu obejmuje katedrę metafizyki oraz logiki. Mieszkając przez całe życie w małym mieście kresowym, Kant tak naprawdę nie posiadał możliwości konfrontacji ze współczesnymi sobie filozofami oraz myślicielami, którzy dorównywaliby mu pod względem intelektualnym, a w swych dociekaniach zdać musiał się tylko i wyłącznie na siebie. Dzięki niemu także prowincjonalny uniwersytet zyskał miano poważanej uczelni.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *