Georg Hegel

21 Lis

Georg Hegel był jednym z ważniejszych niemieckich filozofów, który tworzył i działał na przełomie osiemnastego oraz dziewiętnastego wieku. Do jego najsłynniejszych dzieł zalicza się przede wszystkim te dotyczące klasycznego systemu idealistycznego, systemu filozoficznego, którego osobiście był twórcą. Dążył jednocześnie do stworzenia całkowicie nowego systemu nauki, który miał pojmować ją jako jednolitą całość, z wyróżnieniem trzech najważniejszych elementów, a mianowicie logiki, filozofii przyrody oraz filozofii ducha – jak widać więc wiedza według niego skupiała się przede wszystkim na umiejętnym, filozoficznym ujęciu świata. Ciekawostką może być fakt, że posiadał on bardzo duży wpływ na dalszy rozwój filozofii niemieckiej, przede wszystkim na formułowane przez Karola Marksa postulaty. Marks, twórca ideologii komunistycznej, korzystał przede wszystkim z trzech pojęć heglowskich, a mianowicie alienacji, reifikacji oraz rozwiązania sprzeczności, które stały się dla niego punktem wyjścia. Co do samego Hegla, nie zajmował się on tylko i wyłącznie filozofią, tak jak ówcześni mu myśliciele posiadał naprawdę bardzo szeroki wachlarz zainteresowań.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *