Gottfried Leibniz

21 Lis

Leibniz urodził się w Lipsku w roku 1656 i zmarł w Hanowerze w roku 1716. Był on jednym z ważniejszych niemieckich filozofów, matematyków, prawników, mechaników, a jednocześnie także dyplomatów, fizyków i historyków na przełomie siedemnastego oraz osiemnastego wieku. Jak widać zainteresowania Leibniza były dosyć szerokie i w każdej z tych dziedzin posiadał liczne zasługi, nie było dla niego problemem łącznie czysto społecznych i humanistycznych nauk z tymi ścisłymi. W filozofii jego zauważyć można bardzo wyraźne zaznaczenie wartości jednostki oraz jej odrębności. Świat dla niego składa się z tak zwanych monad, które rozumie jako indywidualne jednostki siły – ich liczba jest nieskończona i każdy z nich różni się pomiędzy sobą stopniem doskonałości, żadna monada nie jest taka sama. Organizmy, także człowiek jest zbiorem, takowych monad, gdzie dusza występuje w centrum jako główna z wszystkich takowych cząsteczek. Twierdził on także, że są one niezależne od zewnętrznych wpływów i nie oddziałują na siebie nawzajem. Jeśli chodzi o najważniejsze z dokonań filozoficznych do rozwijał myśl Kartezjusza, rozwiązał problem dualizmu w jego systemie myślowym. Jeśli chodzi o matematykę to stworzył rachunek różniczkowy, którego notacja okazała się o wiele praktyczniejsza niż ta, którą zaproponował Newton. W przypadku nauk fizycznych jest odpowiedzialny za stworzenie pojęcia momentu siły oraz pędu. Oprócz tego był on wieloletnim bibliotekarzem hanowerskiego księcia, opracował stosowany powszechnie w bibliotekach uniwersyteckich system katalogowy, który dzisiaj zwany jest klasycznym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *