Filozofia

21 Lis

Filozofię Kartezjusza w najłatwiejszy sposób zdefiniować można jako przejście od scholastyki do oświecenia. Filozof podobnie jak scholastycy stawiał sobie za zadanie ustalenie związku pomiędzy elementarnymi prawdami religijnymi i nurkowymi. Całkowita nowością był jednak fakt uznania za naukę jedynie matematyki – stara się przy jej pomocy opisać naturę i jednocześnie uznaje ją za źródło poznania i sposób rozumowego myślenia. Na tym polega bardzo mocna jednostronność jego teorii, z którą łączy się także typowa dla tamtejszych czasów pogarda dla historii, czyli między innymi także dla pojęć, które były ustalane przez wcześniejszych filozofów. Ciekawe połączenie matematycznych i fizycznych światopoglądów z ideologią, w przeciwstawieniu do religii chrześcijańskiej odnaleźć będziemy mogli u wielu kolejnych myślicieli, nawet u samego Kanta. Kartezjusz w swoich badaniach dochodzi także do odkrycia, że jedynie tylko własna świadomość bez ograniczeń daje całkowitą pewność o stanie rzeczy oraz możliwość powątpiewania. Wątpieniem jest natomiast aktem myśli, stwierdza więc równocześnie istnienie ludzi myślących. Oprócz tego Kartezjusz twierdził, że pewnikiem jest to co widzi ludzki rozsądek w sposób jasny. Kierując się tą zasadą będziemy próbowali badać treść naszego myślenia to będziemy mogli się natknąć na idee o zróżnicowaniu gatunkowym, między innymi pierwotne, nabyte oraz wynalezione przez nas samych – główną rolę między nimi będzie pełniła praktycznie dla każdej jednostki idea Boga.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *