Poglądy

21 Lis

Jeśli chodzi o poglądy Kartezjusza to był on jednym z bardziej skrajnych racjonalistów w ówczesnych sobie czadach. Próbował on szerokiej gamy doświadczeń, które miały dać mu możliwość zastosowania do swej filozofii zasady podstawowych aksjomatów, pochodzącej bezpośrednio z matematyki. Aksjomaty takowe miały być absolutnymi pewnikami i od nich drogą dedukcji można byłoby opracować pozostałe elementy systemu. W czasie analizy podstaw wszystkich systemów filozoficznych, które znał udało mu się zauważyć że w przypadku wszystkich stwierdzeń filozoficznych jest szansa na sformułowanie antytezy i tak naprawdę nie istnieje sposób na ustalenie, które z tych dwóch twierdzeń będzie prawdziwe. Jedyna rzecz, której nie można zaprzeczyć to jedynie fakt myślenia istoty ludzkiej. Tenże niezaprzeczalny fakt stał się więc punktem wyjścia kartezjańskich przemyśleń oraz poglądów. Podążając następnie drogą dedukcji wysunął wniosek, że istnieje coś co odpowiedzialne jest za myślenie, coś co myśli, czyli jednostka ludzka. Ta bardzo prosta idea została przedstawiona po raz pierwszy w dziele Kartezjusza opublikowanym w roku 1637, gdzie zwarta została jedna z popularniejszych sentencji, a mianowicie Cogito ergu sum, czyli myślę więc jestem. Kartezjusz zapoczątkowaną idee rozwija w swoich kolejnych pracach, proponując między innymi dowód na istnienie istoty Boskiej, której doskonałość wynika z posiadania wszystkich cech. Poglądy kartezjańskie były jednak wielokrotnie krytykowane, między innymi przez Kanta. Z drugiej jednak strony Nietzsche poddał krytyce samo pojęcie bytu Kartezjusza, zgadzając się jednak z innymi założeniami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *