Historia

20 Lis

Jeśli chcielibyśmy znaleźć podwaliny oraz genezę polski ludowej sięgnąć musimy do koncepcji państw socjalistycznych, która ma swoje podłoże w programie SDKPiL. Jej kontynuacją był udział polaków w wojnie polsko-bolszewickiej po stronie Rosji, a przeciwko Polsce. Współpraca w czasie inwazji na Polskę obejmowała także powołanie marionetkowego rządu polskiego. Pierwszą z komunistycznych partii była KPP, czyli Komunistyczna Partia Polski, która przemocą chciała wprowadzić zmiany ustroju państwowości polskiej. W roku 1952 miejsce ma oficjalne uchwalenie konstytucji PRL, zwanej konstytucją lipcową. Polskie państwo zmienia wtedy swoją nazwę, jednocześnie wzmocniony został system rządów o charakterze totalitarnym, jak i nasiliły się represje ze stron władz skierowane w stronę społeczeństwa. Na mocy tejże konstytucji polska stała się formalnym sojusznikiem ZSRR i najważniejsze decyzje z przedstawicielami władz Rosji radzieckiej konsultowała. Kolejny ważny okres polskiego komunizmu to wprowadzenie na początku roku 1983 stanu wojennego przez generała Józefa Jaruzelskiego. Według jego zwolenników pomogło to uchronić nasz kraj przed wkroczeniem radzieckich wojsk na terytorium polski ludowej, tak naprawdę jednak ogólna opinia o tymże posunięciu jest do dzisiaj bardzo negatywna, tak samo też odbierana jest przez większość osób postać samego Jaruzelskiego. Po zakończeniu stanu wojennego w roku 1983 miejsca miały coraz większe rozprzężenia społeczne, a zapoczątkowane kilka lat wcześniej akcje protestacyjne zaczęły nabierać na sile, a władza zaczęła zdawać sobie sprawę, że musi zacząć się liczyć z głosem ludu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *