Historia

20 Lis

Jeszcze w okresie wojny, w jej ostatecznym stadium, wiadome było, że polska znajdzie się pod protektoratem Rosji, szczególnie, że posiadała licznych sojuszników na terenie naszego kraju – tak zagorzałych, że w czasie wojny polsko-bolszewickiej stawali oni po stronie samych Rosjan, a nie swojej ojczyzny. Koncepcja polski w formie państwa socjalistycznego, które dodatkowo jest ściśle związane z Rosją swoje źródła posiada w programie SDKPiL. Jej tradycje kontynuowała natomiast KPP, czyli Komunistyczna Partia Polski, która dążyła do tego, aby doprowadzić do zmian ustrojowych na terenie kraju, nawet gdyby istniała konieczność użycia siły w tym celu. Pomimo faktu, że do roku 1952 kraj nosił nazwę rzeczpospolitej polski to już tak naprawdę od roku 1944 od ogłoszenia manifestu przez PKWN polska była krajem komunistycznym. Późniejsze wprowadzenie zmiany nazwy było tylko kosmetycznym zabiegiem związanym z jednoczesnym przekształceniem konstytucji w ludową. Jeśli chodzi o zakończenie historii polski ludowej, to najczęściej przyjmuje się datę dwudziestego dziewiątego grudnia roku 1989, kiedy to miejsce ma zmiana nazwy państwa na rzeczpospolitą polską.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *