Początki PRL

20 Lis

Za początki PRL większość historyków uważa już rok 1944, a dokładniej datę dwudziestego drugiego lipca. Wtedy bowiem miejsce miało ogłoszenie Manifestu przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. PKWN zostaje oficjalnie uznany za Tymczasowy Rząd przez mocarstwa światowe i przechodzi do pierwszych faz tworzenia władzy ludowej na obszarze polski przejętym przez ZSRR na zachód od linii Curzona. Wyrażało się to między innymi przez wprowadzenie terroru policyjnego, wydawaniu dekretów, które przewidywały karę śmierci za czyny o charakterze politycznym i wiele, wiele innych tym właśnie podobnych. Na zajętych terenach niezależnie od nowych władz, działała także armia czerwona i radzieckie służby bezpieczeństwa. Pod koniec roku 1944 z ręki stali PKWN zostaje oficjalnie przekształcone w Rząd Tymczasowy Rzeczpospolitej Polskiej. W ramach ustaleń z Jałty po pół roku odbywają się rozmowy co do sposobu sprawowani rządów w Polsce, czego rezultatem było powołanie TRJN, czyli Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej. Do roku 1948 sytuacja wydawała się umiarkowanie stabilna, jednak później zauważalny jest bardzo mocny zwrot polityczny i nasilające się zjawisko stalinizacji w metodach tworzenia socjalistycznej polski oraz eliminację z życia politycznego idei własnej drogi do socjalizmu. Sytuacja takowa trwała przez długi okres czasu, w życie wprowadzony został socrealizm, czyli kultura i sztuka dostosowana do propagandy komunistycznej, a oddziaływanie Rosji radzieckiej na Polskę cały czas się zwiększało.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *