PRL

20 Lis

Ustrój socjalistyczny i komunistyczny w Polsce obecny jest bezpośrednio od roku 1945, sama nazwa Polska Rzeczpospolita Ludowa, czyli w skrócie PRL, wprowadzona została w roku 1952 i obowiązywała aż do 1989. Propagandowo przez władze komunistyczne kraj nasz bardzo często nazywany był także Polską Ludową. Jeśli chodzi o ogólny rys historyczny to w roku 1974 odbyły się wybory, które zgodne były z postanowieniami jałtańskimi i miały one stanowić legitymizację polskiej władzy. Wybory jednak zostały sfałszowane i zwycięski okazał się blok lewicy na czele z PPR i partii pomniejszych. W roku 1948 natomiast polityka samego ZSRR uległa wyraźnej zmianie wobec państw satelickich i miejsce miało przyjęcie za obustronną zgodą demokracji ludowej co spowodowało całkowitą stalinizację państw bloku wschodniego. Polska swoją suwerenność tak naprawdę utraciła już w roku 1944 i od tego okresu podporządkowana była Rosji radzieckiej, pierwsze rozprzężenie miało miejsce tak naprawdę dopiero po śmierci Stalina, nie doprowadziło to jednak wtedy do upadku komunizmu, przekształcenie w państwo demokratyczne nastąpiło dopiero pomiędzy latami 1989, a 1991.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *