PZPR

20 Lis

PZPR, czyli dokładniej mówiąc Polska Zjednoczona Partia Robotnicza – była jedną z najważniejszych partii komunistycznej w PRL-u. Założona została w roku 1948 poprzez połączenie PPR oraz PPS (poprzedzone zostało to przeprowadzeniem czystek w szeregach tychże partii). Partia te sprawowała realne rządy w komunistycznej Polsce praktycznie od końca lat czterdziestych do zakończenia komunizmu, czyli przez okres ponad czterdziestu lat poprzez zasadę dyktatury proletariatu. Działalność PZPR była praktycznie do śmierci Stalina prawie całkowicie podporządkowana sowieckiej partii komunistycznej, po jego zgonie miejsce miało lekkie poluźnienie oraz rozprężenie represji komunistycznych. PZPR jako jedyna dopuszczona do istnienia partia sprawująca władzę była jednostką masową, która zajmowała się zarządzaniem gospodarką, przy jednoczesnym sprawowaniu autorytarnej władzy, dążąc do wprowadzenia totalitarnej kontroli we wszystkich z możliwych dziedzin społecznego życia. Bardzo dużą ciekawostką związaną z partią będzie fakt, że podczas ostatniego zjazdu PZPR, który miał miejsce pod koniec stycznia roku 1990 w obieg wypuszczona została seria banknotów z nadrukiem proletariusze wszystkich krajów wybaczcie mi. Obok natomiast znajdował się wizerunek Lenina, który trzymał w ręce różaniec i modlił się. Warto także podkreślić, że pierwsza z kobiet, która zajęła wysokie stanowisko w partii, zasiadała mianowicie w Biurze Politycznym, pojawiła się dopiero w roku 1981.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *