Program polityczny

20 Lis

Do roku 1989 PZPR występowało w charakterze państwowej partii, która sprawowała absolutną władzę – od roku 1976 według poprawek wprowadzonych w konstytucji była ona przewodnią siłą narodu. Zajmowała się oprócz tego kontrolowaniem zbiurokratyzowanej gospodarki. Do głównych celów PZPR zaliczyć możemy chęć stworzenie komunistycznego społeczeństwa oraz propagowanie komunizmu na cały świat – doktryna ta była główną doktryną PZPR, a od roku 1956 zaczęła stopniowo napełniać się także narodowymi elementami, jeśli chodzi o sferę gospodarczą realizowano przede wszystkim likwidację prywatnej własności, kolektywizowano sektor rolniczy, a oprócz tego wszystkie przedsiębiorstwa prywatne trafiały w ręce państwa. Struktury biurokratyczne ulegały bardzo dużemu rozbudowaniu w takowych instytucjach, co wiązało się jednocześnie z likwidacją tychże organizacji, które były niezależne. W gospodarce priorytetem zaczęła stawać się rola ciężkiego przemysłu, co powodowało spadek i pogorszenie jakości konsumpcji indywidualnej każdej jednostki i skutkowało niedoborami artykułów codziennego użytku. Duży nacisk partia w swoim programie oraz celach kładła na indoktrynację społeczeństwa pod względem ideologicznym już od najmłodszych lat – skupiając się przede wszystkim na młodzieży. PZPR usilnie forsował realizm socjalistyczny jeśli chodzi o kulturę i próbował podporządkować sobie kościół. Poszczególne z celów gospodarczych wdrażanych przez partię ulegały okresowej liberalizacji, szczególnie okresie problemów ekonomicznych, z którymi gospodarka socjalistyczna zawsze będzie się borykała.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *