PZPR

20 Lis

Polska Zjednoczona Partia Komunistyczna uformowała się w kilka lat po wojnie, co było skutkiem połączenia się dwóch dużych partii lewicowych, a mianowicie PPR-u oraz PPS-u. PZPR określany jest mianem partii realno-socjalistycznej, która sprawowała władzy w Polsce ludowej przez cały okres trwania komunizmu, czyli przez ponad czterdzieści lat. Głównym jej zadaniem była realizacji założeń ideologicznym marksizmu oraz stalinizmu, duży wpływ miała jednak także Rosja radziecka Stalina. Działalność PZPR oprócz tego bezpośrednio podporządkowana byłą pod działanie sowieckich ugrupowań komunistycznych, szczególnie od połowy lat pięćdziesiątych wieku dwudziestego kiedy wprowadzono zmiany w konsytuacji mówiące o tym, że polska bezpośrednio podlega pod protektorat ZSRR. PZPR w czasie swego istnienia była masową partią, której centralny człon KC, czy też Komitet Centralny gromadził wszystkich, którzy posiadali realny wpływ na stanowienie władzy w kraju. Pierwszym sekretarzem partii i jednocześnie główną postacią w Polsce ludowej był Bolesław Bierut ostatnim natomiast Rakowski. Jeśli chodzi o liczbę członków partii to w latach największej popularyzacji wynosiła ona ponad trzy miliony ludzi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *