Odwilż

20 Lis

Po wydarzeniach z Poznania w 1956 roku postanowiono uczynić stosowne kroki by ustabilizować sytuację w kraju, na co dodatkowo nalegały tarcia wewnątrz PZPR. W tym zamieszaniu na czoło partii wysunął się Władysław Gomułka, którego wybrano nowym, I sekretarzem KC PZPR. Poczynił on kilka kroków, którymi zjednał sobie społeczeństwo, uzyskując wysokie poparcie. Przede wszystkim zliberalizowano system totalitarnej władzy. Odrzucono także stalinizm, który zastraszał terrorem mieszkańców naszego kraju. Postanowiono także poczynić pewne starania, uniezależniające nas od Związku Radzieckiego. Odesłano do Moskwy doradzających w służbach bezpieczeństwa i w wojsku sowietów ( między innymi Konstantego Rokossowskiego). W sferze kultury ograniczono cenzurę, a jako gest w stronę wierzących z więzienia wypuszczono prymasa Wyszyńskiego, przywracając do szkół lekcje religii. Wszystko to powiększyło jednak apetyty społeczeństwa, które zachwycone początkowymi zmianami straciło zaufanie do nie czyniącego dalszych postępów towarzysza Wiesława.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *