Aspekty prawne

20 Lis

Jeśli chodzi o podstawy prawne, które dawały możliwość wprowadzenia stanu wojennego, to trzeba przede wszystkim wspomnieć tutaj o trzydziestym trzecim artykule drugiej ustawy w konsytuacji polski ludowej, który mówił, że rada państwa ma możliwość wprowadzenia stanu wojennego na terenie całej PRL w momencie jeżeli wymagało będzie tego zachowanie obronności państwa i jego bezpieczeństwa. Z tych samych też powodu rada państwa ma możliwość ogłoszenia powszechnej mobilizacji obywateli. Rada państwa więc to jedyny z organów, który posiadał takową możliwość, a ówczesna ustawa zasadnicza nie przewidywała w tym przypadku żadnych ograniczeń czasowych do podjęcia takowej decyzji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *