Filozofia

21 Lis

Według Rousseau sztuka, w połączeniu z nauką oraz literaturą nie są w stanie prowadzić człowieka w stronę dobrego, co było poglądem bardzo odważnym. Odrzucał on jednocześnie teorię postępu, twierdząc, że poprzez rozwój umysłowy dochodzi do degradacji moralnych wartości oraz tłumienie naturalnych i jak najbardziej ludzkich instynktów, które są odpowiedzialne za...
Read more »

Kariera

21 Lis

Prawdziwa kariera Jean-Jacques Rousseau rozpoczyna się w pierwszej połowie lat pięćdziesiątych wieku osiemnastego – jest on już wtedy znanym myślicielem i odwiedza Genewę, powracając jednocześnie do kościoła protestanckiego. Zauważa, że Genewa, którą znał z dzieciństwa to już całkowicie inne miasto, pozbawione idealnych stosunków, a jego poglądy ogłaszane w licznych pismach...
Read more »

Młodość

21 Lis

Jean-Jacques Rousseau przychodzi na świat w Genewie w rodzinie protestanckiej. Jego ojciec jest drobnym rzemieślnikiem, zajmującym się produkcją zegarów. Jego matka umiera zaraz przy porodzie, a ojciec niedbale zajmuje się wychowaniem syna. Przez przypadek trafia pod skrzydła pani de Warens, która zajmuje się jego edukacją oraz wychowaniem i jednocześnie nawraca...
Read more »

Jean-Jacques Rousseau

21 Lis

Jean-Jacques Rousseau jest jednym z ważniejszych szwajcarskich filozofów, a oprócz tego także pisarzy i pedagogów. Mylnie kojarzony jest z Francją, a to dlatego, że wszystkie swoje dzieła spisywał właśnie po francusku. Jednym z jego najbardziej charakterystycznych dokonań jest opisanie koncepcji swobodnego wychowania, która dzisiaj cieszy się dużą popularnością. Jeśli chodzi...
Read more »

Następcy

21 Lis

Filozofię, którą głosił Gottfried Leibniz krytykowano wielokrotnie i rozpatrywano praktycznie z każdej pozycji. Było to na tyle łatwe i możliwe, że stała ona w bardzo silnej sprzeczności do zwyczajnego rozsądku ludzkiego. Ze współczesnych filozofów największymi krytykami Leibniza jest Wolter i Newton. Mimo to jednak jeszcze za jego życia teorie monad...
Read more »

Dokonania

21 Lis

Gottfried Leibniz posiada wiele dokonań zarówno na tle naukowym jak i filozoficznym. W tejże drugiej dziedzinie rozwijał przede wszystkim koncepcje kartezjańskie, wprowadzając między innymi pojęcie monady. W przypadku matematyki natomiast stwarza rachunek różniczkowy o bardzo praktycznej notacji. Jako pierwszy także podaje pojęcie całki tworzy wiele innych matematycznych twierdzeń oraz założeń....
Read more »

Konsekwencje filozofii

21 Lis

Jedną z najbardziej paradoksalnych konsekwencji teorii mówiąc o monadach był fakt, że przestrzeń i czas nie istnieją w sensie absolutnym, a mają być jedynie złudzeniami jakie poszczególne monady miewają i przybierają postać niezmiennych i logicznych zależności, jakie pomiędzy nimi występują. Wiemy bowiem, że każda monada zawiera w sobie całą prawdę...
Read more »

Teoria poznania

21 Lis

Gottfried Leibniz zastanawiał się bardzo długo jak powinna wyglądać odpowiednia definicja prawdy. Najpowszechniejsza i jednocześnie intuicyjna definicja twierdzi, że coś możemy uznać za prawdę w momencie kiedy wartość będzie adekwatną do rzeczywistość. Adekwatność to rodzaj logicznych relacji, które występują pomiędzy wypowiedzią, czy też rzeczą, a stanem rzeczywistości właśnie. Zakładając, że...
Read more »

Filozofia

21 Lis

Najbardziej charakterystyczną cechą filozofii głoszonej przez Leibniza jest jej ścisły związek z badaniami naukowymi prowadzonymi ówcześnie. W przeciwieństwie do kolegów po fachu, u których w większości jednostka rozpływała się w jednolitej substancji boskiej, która ogarniała swoją objętością cały świat, Gottfried Leibniz całkowicie nasiąka poczuciem, że człowiek to odrębna jednostka, posiadająca...
Read more »

Życie

21 Lis

Gottfried Leibniz na świat przychodzi pierwszego dnia lipca roku 1646, w niemieckim mieście Lipsk, w rodzinie inteligenckiej – jego ojciec jest profesorem na lokalnym uniwersytecie. Leibniz rozpoczyna na nim naukę w wieku zaledwie piętnastu lat, w wcześniejszych etapach edukacji wyróżniał się bowiem ponadprzeciętną wiedzą. Po skończeniu studiów filozoficznych na uniwersytecie...
Read more »