Kryzys średniowiecza

19 Lis

Kryzys średniowiecza rozpoczął się na początku XIV wieku. Początkowo kryzys ograniczał się jedynie do sfery gospodarczej i spowodowany był fałszowaniem pieniędzy przez Filipa IV Pięknego. Jednakże później nastąpiło ochłodzenie klimatu. Gospodarka średniowiecznej Europy jednym słowem legła w gruzach. Była ona bowiem oparta przede wszystkim na rolnictwie. Zapanowała klęska głodu. Kolejne...
Read more »

Bizancjum

19 Lis

Cesarstwo bizantyjskie traciło stopniowo swe posiadłości na rzecz Turków osmańskich, już od początków istnienia imperium. Pierwszymi bowiem łupami wojennymi muzułmanów stały się posiadłości Bizancjum w Azji Mniejszej. W połowie XV wieku Bizancjum ograniczało się jedynie do Konstantynopola, który również został zdobyty przez Turków osmańskich. Miało to miejsce w 1453 roku....
Read more »

Warna

19 Lis

Turcy osmańscy po walkach z Mongołami mogli znów skoncentrować się na podboju Europy. W tym samym czasie na tronie węgierskim zasiadł Władysław III, najstarszy syn Władysława Jagiełły i Zofii Holszańskiej. Zdecydował się on wyruszyć przeciw Turkom, lecz w rzeczywistości wojskiem dowodził Jan Hunyady. Władysław III był jeszcze wtedy zbyt młody...
Read more »

Podbój Europy

19 Lis

Turcy osmańscy rozpoczęli efektywny podbój Europy już u schyłku XIII, po podbiciu Azji Mniejszej. Pierwszą ofiarą stały się Bośnia i Serbia. Armie tych państw starły się ostatecznie w decydującej bitwie z Turkami osmańskimi na Kosowym Polu w roku 1389 i poniosły klęskę, co otworzyło Turkom drogę do dalszego podboju krajów...
Read more »

Armaty Urbana

19 Lis

Turcy osmańscy weszli w posiadanie tak zwanej armaty Urbana. Urban był ludwisarzem pochodzącym z Węgier, a jego życiowym celem było zbudowanie najpotężniejszego działa świata. Jednakże prosząc o finansowe wsparcie spotkał się z niechęcią europejskich władców. W związku z tym przeszedł na stronę wroga swej ojczyzny. Odlał armatę z brązu, której...
Read more »

Oręż janczarów

19 Lis

Janczarzy, czyli stałe oddziały tureckie, nie posiadali zbroi, bowiem nie była im ona zbytnio potrzebna. Jedyną bronią jaką początkowo posiadali był łuk. Janczarzy byli wyśmienitymi łucznikami i rzadko zdarzało się, że nie trafiali do celu, zatem w ich rękach łuk, choć niepozorny w stosunku do oręża wojska europejskiego, stawał się...
Read more »

Janczarzy

19 Lis

Armia turecka składała się przede wszystkim z lenników sułtana, którzy tworzyli spahisy, czyli jazdę tworzoną w przypadku ogłoszenia wojny. Jednakże sułtan posiadał też oddziały stałe, złożone z doborowych janczarów bezwzględnie mu posłusznych. Janczarzy byli zwykle mieszkańcami podbijanych ziem, którym narzucano wiarę w islam oraz szkolono na wspaniałych wojowników. Janczarzy nie...
Read more »

Imperium Osmanów

19 Lis

Imperium Osmanów zostało stworzone przez tureckiego emira Osmana I u schyłku XIII wieku. Nazywane jest też imperium otomańskim. Początkowo skierowane było głównie ku ekspansji terytorialnej, prowadziło zatem politykę podbojów. W XIII i XIV wieku Turcy osmańscy podbili Anatolię, wszystkie posiadłości bizantyjskie w Azji Mniejszej, a następnie rozpoczęli podbój Półwyspu Bałkańskiego,...
Read more »

Zygmunt I Stary

19 Lis

Zygmunt I Stary był królem Polski w XVI wieku. Poślubił Bonę Sforzę, zapoczątkowując tym samym renesans w Polsce. Jego panowanie jest określane mianem złotego wieku. W rzeczy samej nastąpił wtedy rozwój gospodarczy Polski, a także kulturowy. Na dwór królewski przybyło wielu włoskich artystów, którzy stali się wzorem dla polskich pisarzy,...
Read more »

Kazimierz Jagiellończyk

19 Lis

Kazimierz Jagiellończyk był młodszym synem Władysława Jagiełły i Zofii Holszańskiej. Początkowo zasiadł na tronie litewskim, jednakże po śmierci brata objął również tron polski. Po przybyciu do niego delegacji Związku Pruskiego, zdecydował się na inkorporację Prus do Królestwa Polskiego, wypowiadając tym samym wojnę Krzyżakom. Choć początkowo na polu walki nie odnosił...
Read more »