Władysław Warneńczyk

19 Lis

Władysław Warneńczyk był starszym synem Władysława Jagiełły i Zofii Holszańskiej. Panował w Polsce i na Węgrzech. W 1443 roku zdecydował się on podjąć walkę z Turkami osmańskimi. Zakończyła się zwycięstwem młodego króla i podpisaniem porozumienia. Niemniej jednak za namową legatów papieskich, Władysław zerwał zaprzysiężone porozumienie i ruszył na czele wojsk...
Read more »

Władysław Jagiełło

19 Lis

Po śmierci Jadwigi, Władysław Jagiełło zdecydował się wypowiedzieć wojnę zakonowi krzyżackiemu, który rozpoczął ekspansję terytorialną, która nie była królowi na rękę. Krzyżacy zdobyli bowiem Żmudź od Witolda, a następnie w 1402 roku kupili Nową Marchię od Brandenburgii. Pretekstem do wojny stało się powstanie antykrzyżackie na Żmudzi, które zakon krwawo stłumił....
Read more »

Jadwiga

19 Lis

Jadwiga była młodszą córką Ludwika Andegaweńskiego. Miała zostać małżonką Wilhelma Habsburga, ale możnowładcy polscy unieważnili związek i wydali ją za mąż za poganina, litewskiego księcia Jagiełłę. W sierpniu w 1385 roku, zawarto unię personalną między Litwą a Polską w Krewie. Niespełna rok później po chrzcie Jagiełły i koronacji, odbyły się...
Read more »

Ludwik Andegaweński

19 Lis

Kazimierz Wielki nie pozostawił po sobie żadnego męskiego potomka. Miał jednak wnuka Kaźka Słupskiego, którego usynowił. Władca chciał, aby Kaźko zasiadł na tronie, a po nim jego potomni. Jednakże po śmierci Kazimierza Wielkiego, możnowładcy unieważnili testament, dotrzymując tym samym umowy z Węgrami. To spowodowało, że na tronie polskim zasiadł Ludwik...
Read more »

Dynastia Jagiellonów

19 Lis

Dynastia Jagiellonów została zapoczątkowana przez Władysława Jagiełłę. Był on księciem litewskim. Zasiadł na tronie polskim po przyjęciu chrztu i poślubieniu Jadwigi, która była młodszą córką Ludwika Andegaweńskiego, w 1386 roku. Jadwiga urodziła mu córeczkę, niestety obie zmarły. Władysław ożenił się ponownie. Jego drugą żoną była Zofia Holszańska. Mieli dwoje synów....
Read more »

Styl gotycki

19 Lis

W XII wieku styl romański zaczął odchodzić w niepamięć, z powodu pojawienia się nowego nurtu w sztuce, a mianowicie gotyku. Gotyk był zupełnie innym stylem niż romanizm. Budowle charakteryzowały się strzelistością i smukłością. Były budowane z cegieł na planie krzyża. Okna były niebotycznie wysokie i ozdobione witrażami co dawało niesamowity...
Read more »

Styl romański

19 Lis

W IX wieku we Francji został zapoczątkowany styl romański, który szybko rozprzestrzenił się w całej Europie Zachodniej. Zaznaczył się on szczególnie w budownictwie sakralnym, które miało wówczas cechy charakterystyczne dla budowli obronnych. Budowano z bloków kamiennych, przecz co mury były grube, a budynki przysadziste. Wewnątrz budowli panował półmrok, ponieważ okna...
Read more »

Szkoły i uniwersytety

19 Lis

W 1215 roku na IV Soborze Laterańskim zapadła decyzja o zakładaniu szkół przy każdej parafii. Nieco wcześniej, bo w XII wieku, zaczęto zakładać szkoły miejskie. Były one zakładane, a następnie prowadzone przez zakony. W większych szkołach tego typu, czyli katedralnych i klasztornych realizowano program nauczania siedmiu sztuk wyzwolonych. W mniejszych...
Read more »

Chrystianizacja Europy

19 Lis

Obowiązek chrystianizacji narodził się w państwie Karola Wielkiego. Istniała wtedy bowiem idea, że państwo nie może istnieć bez Boga. Jednakże chrystianizacja łączyła się z wojnami, niekiedy bardzo krwawymi, czego przykładem jest wojna z Sasami. Zaczęto budować nowe klasztory, które stały się ważnymi ośrodkami kultury. Były one miejscem zetknięcia się ocalałych...
Read more »

Renesans karoliński

19 Lis

Renesans karoliński nastąpił w okresie panowania Karola Wielkiego, wskutek przeprowadzonych przez niego reform. Cesarz przeprowadził bowiem reformę Kościoła, dzięki której kler miał być znacznie lepiej przygotowany do duszpasterstwa i prowadzenia misji niż dotychczas. Rozpoczęło się rozbudowywanie i tworzenie nowych szkół, szczególnie klasztornych oraz licznych skryptoriów. Sam cesarz założył na swym...
Read more »