Podział kultury

19 Lis

W średniowieczu już od początku epoki zaznaczył się wyraźnie podział kultury na uczoną u ludową. Kultura uczona była dostępna tylko i wyłącznie dla ludzi wykształconych, zatem w głównej mierze duchownych. Była uniwersalna dla całej chrześcijańskiej Europy, a jej językiem była łacina. Łacina była językiem, którego nauczano w szkołach wszędzie na...
Read more »

Dorobek średniowiecza

19 Lis

Wielka wędrówka ludów u schyłku starożytności i na początku średniowiecza doprowadziła do zderzenia dwóch zupełnie odmiennych kultur, a mianowicie kultury antycznej, z pogańską. To właśnie ich zetknięcie spowodowało kształtowanie się kultury nowej epoki, jaką było średniowiecze. Kultura antyczna stopniowo odchodziła w zapomnienie. Cywilizacyjny regres nie nastąpił jedynie na północy Irlandii...
Read more »