Jean-Jacques Rousseau

21 Lis

Jean-Jacques Rousseau był z pochodzenia szwajcarem, który jednak tworzył głównie w języku francuskim. Oprócz tego, że zajmował się pisarstwem i pedagogiką, był także wziętym filozofem, który znany jest przede wszystkim powodu stworzenia koncepcji swobodnego wychowania. Rozwijał on także liczne definicje związane ze społeczeństwem i państwowością, przyczyniając się do ewolucji myśli...
Read more »

Gottfried Leibniz

21 Lis

Leibniz urodził się w Lipsku w roku 1656 i zmarł w Hanowerze w roku 1716. Był on jednym z ważniejszych niemieckich filozofów, matematyków, prawników, mechaników, a jednocześnie także dyplomatów, fizyków i historyków na przełomie siedemnastego oraz osiemnastego wieku. Jak widać zainteresowania Leibniza były dosyć szerokie i w każdej z tych...
Read more »

Kartezjusz

21 Lis

Kartezjusz był francuskim filozofem, który także posiadał liczne i owocne osiągnięcia na tle matematyki oraz fizyki – jak widać więc zakres jego możliwości był dosyć szeroki. Uważa się obecnie, że był jednym z najbardziej wybitnych uczonych w wieku siedemnastym, jednocześnie podając go za głównego z prekursorów kultury umysłu. Kartezjusz wywodził...
Read more »

Emmanuel Kant

21 Lis

Kant był jednym z ważniejszych filozofów przełomu wieku osiemnastego oraz dziewiętnastego. Urodził się w roku 1724 na terenie Niemiec, a dokładniej mówiąc w Królewcu, oprócz tego że był wziętym filozofem to dodatkowo był profesorem logiki i metafizyki na uniwersytecie w miejscu swojego urodzenia. Jest on twórcą założeń filozofii, którą określić...
Read more »

Filozofowie nowożytni

21 Lis

Filozofia od tysięcy lat uważana była za jedną z ważniejszych nauk, która zajmowała się szukaniem odpowiedzi na najbardziej nurtujące ludzi pytania, związane z pochodzeniem ludzkości, celem życia każdego człowieka oraz istnieniem nadprzyrodzonych sił i tak dalej. Obecnie o wiele bardziej polegamy na naukach ścisłych, filozofia w ludzkim życiu cały czas...
Read more »

Dzieła

21 Lis

Kant pozostawił po sobie wiele dzieł, związanych przede wszystkim z filozofią, oprócz tego jednak także z naukami społecznymi. Przeważnie dzieli się je na dwie grupy, a mianowicie dzieła przedkrytyczne, gdzie wyróżniane są dodatkowo trzy fazy twórczości oraz dzieła krytyczne, które tworzy od początku lat osiemdziesiątych wieku osiemnastego. Jego pierwsza praca,...
Read more »

Wpływy

21 Lis

Emmanuel Kant z pewnością zalicza się do wielkich filozofów, nic więc dziwnego, że posiadał ogromny wpływ na późniejszą filozofię zachodniej europy. Już za jego życia znajdowała ona odbicie w pracach innych myślicieli, między innymi Hegla. Po postulatach jego filozofii krytycznej nie sposób było już ujmować takie pojęcia jak istota, absolut...
Read more »

Etyka

21 Lis

Przed Kantem filozofia zajmowała się przede wszystkim udowodnieniem istnienia Boga oraz duszy, która jest nieśmiertelna i na tych podstawach chciała budować system powszechnie obowiązujących zasad etycznych. Żaden jednak z dowodów na istnienie bytu o charakterze transcendentalnym nie był odporny na fale krytyki. Nie ma bowiem możliwość wykazania, że idee takowe...
Read more »

Główne założenia

21 Lis

Każdy szanujący się filozof wprowadza nowe pojęcia do nauki. W tym przypadku Emmanuel Kant nie wyróżniał się zbytnio od swoich poprzedników, nowych pojęć tworzył bowiem bardzo dużo. Posiadało to jednak jak najbardziej uzasadnione podstawy – w celu przedstawienia swoich poglądów musiał opracować całkowicie nowy język filozoficzny, inaczej dokładne wyrażenie koncepcji...
Read more »

Filozofia

21 Lis

Kant poddawał wcześniejsze osiągnięcia filozofii bardzo dokładnemu przeglądowi i nie obawiał się stosowania w ich przypadku bardzo krytycznej oceny. Takowej podejście określał mianem idealizmu transcendentalnego albo krytycznego. Polegało to przede wszystkim na badaniu każdego, nawet najbardziej elementarnego warunku, który musi zostać spełniony, aby zaistniała możliwość przeprowadzenia badań w danym zakresie....
Read more »