Henry Buckle

19 Lis

Henry Buckle urodził się w 1821 roku. Był angielskim filozofem i historykiem. Dziełem jego życia była niewątpliwie Historia cywilizacji w Anglii, która została napisana w latach 1857- 1861. Odegrała dużą rolę jeśli chodzi o światopogląd warszawskich pozytywistów. Przekładu dzieła na język polski dokonał w latach 1864- 1868 W. Zawadzki. W dziele tym Buckle zaprezentował pewną koncepcję. Polegała ona mianowicie na tym, że cały proces dziejowy odrzucił wiarę, istnienie opatrzności, znaczenie jednostki oraz przypadkowość historyczną. Buckle był również słynnym szachistą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *