John Mill

19 Lis

John Mill urodził się w 1806 roku. Był z pochodzenia anglikiem. Zasłynął jako filozof i politolog, a także ekonomista. Początkowo był zwolennikiem utylitaryzmu, jednakże później zainteresował się naturalizmem. To spowodowało, iż wśród jego poglądów można wyróżnić dwa okresy. We wczesnej fazie był niejako kontynuatorem empiryzmu, a świadczy o tym jego dzieło System of Logic, Ratiocinative and Inductive. Niemniej jednak doszło do zetknięcia się Milla z dziełami innego wybitnego filozofa, a mianowicie Comte’a, co spowodowało, że w teorii poznania Mill zaczął skłaniać się ku naturalistycznym pozycjom. Przez potomnych jest uważany za ojca liberalizmu demokratycznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *